ITTC - 14. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

Konferenca, ki bo potekala 7. oktobra 2021, v hibridni obliki, je namenjena raziskovalcem, ki želijo svoje inovativno znanje in tehnološke dosežke razvite v okviru raziskovalnih projektov predstaviti predstavnikom gospodarstva in spoznati primere dobrih praks prenosa tehnologij. Poudarek letošnje konference bo na predstavitvi »proof-of-concept sklada«, ki bo v prihodnjih letih omogočal sofinanciranje razvoja obetavnih tehnoloških inovacij, ki bodo razvite v okviru raziskovalnih projektov na javnih raziskovalnih zavodih. Konferenca bo raziskovalcem ponudila tudi možnost R2B mreženja, podeljene pa bodo tudi nagrade raziskovalcem v tekmovanju za izbor najboljše inovacije s komercialnim potencialom.

Institut Jožef Stefan, v sodelovanju s partnerji konzorcija za prenos tehnologij v Sloveniji, organizira že 14. mednarodno konferenco, ki je namenjena spodbujanju raziskovalcev h promociji in komercializaciji raziskovalnih dosežkov, ki imajo tržni potencial za prenos v gospodarstvo.

Konferenca se s svojimi vsebinami osredotoča na povezovanje raziskovalne sfere z gospodarstvom in šolstvom ter na procese in specifike prenosa tehnologij. Letos bo na konferenci govora o prihodnosti prenosa tehnologij v Sloveniji in EU. Na okrogli mizi bodo spregovorili vodilni predstavniki slovenskih univerz, fakultet, inštitutov ter kreatorji slovenskega inovacijskega okolja. Med sodelujočimi bo tudi dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Osrednja tema letošnje konference bodo »Proof-of-Concept« sredstva, ki pripomorejo, da tehnologije, ki so, skladno z lestvico tehnološke razvitosti (TRL), na stopnjah tehnološke razvitosti od 3 do 7, preidejo t. i. dolino smrti. Sledilo bo tekmovanje raziskovalnih ekip, ki s svojimi inovacijami in poslovnimi modeli kandidirajo na izboru najboljše inovacije s tržnim potencialom iz javnih raziskovalnih organizacij. Po razglasitvi prejemnikov nagrad bosta glavna govorca konference predstavila delujoč Proof-of- Concept sklad v Nemčiji ter novoustanovljeni CEETT sklad v Slovenji, ki bo s prihodnjim letom začel operativno delovati in bo ponudil 40 mio. € za podporo tehnološkim inovacijam, ki bodo nastale v okviru javnih raziskovalnih zavodov. Sledile bodo predstavitve znanstvenih prispevkov, poljudne predstavitve izbranih raziskovalnih projektov ter razglasitev še nagrade Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.

Podrobnejši program konference je zainteresiranim na voljo tukaj. Za udeležbo na konferenci je obvezna predhodna prijava do torka, 5. oktobra 2021, prek platforme Eventbrite. Po registraciji boste dan pred konferenco prejeli ustrezne podatke in povezano na ZOOM za virtualno sodelovanje.

Vse zainteresirane raziskovalce UP vljudno vabimo k udeležbi in sodelovanju!

 

 

30. september 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo