In memoriam: dr. Borut Likar

Ogromno ljudi pozna dr. Boruta Likarja kot izjemnega akademika, raziskovalca, izumitelja, precej manj ljudi pa ve, da je bil Borut Likar sin znamenitega Petra Likarja, enega od pionirjev med novinarji na takratni Televiziji Ljubljana. Peter Likar je bil z dušo in srcem zapisan spodbujanju znanosti, raziskav in tehnološkega razvoja ter okoljevarstva. In v mnogih ozirih je bilo delo Boruta Likarja nadaljevanje zapuščine njegovega očeta v 21. stoletju.

Osrednja nit Borutovega opusa je bilo spodbujanje ustvarjalnosti in inoviranja – v šolah, podjetjih, pa tudi čisto na (med)državni strateški ravni. Svoje poslanstvo je uresničeval tako v številnih raziskovalnih projektih, pri poučevanju na univerzi, kot tudi samostojno v okviru svojega podjetja. Še več, ta njegova predanost inovacijam se je pogosto izražala pri čisto vsakodnevnih, tekočih delovnih nalogah. Ničkolikokrat se spomnim, ko se nam je pri kakšni nalogi zatikalo in nismo videli izhoda, je Borut vedno prijazno in spodbudno rekel: ''Dejva še čist malce razmislit, ali bi lahko tole še kako drugače izpeljali ...''. In vedno se je potem izkazalo, da poleg n rešitev obstaja še neka nova možna rešitev.

V zadnjih 20 letih je večji del svojega dela opravljal kot profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Generacijam študentov je popolnoma predano posredoval svoja bogata znanja in izkušnje na področju inovacijske in razvojne dejavnosti. V svoja poučevanja je praviloma vključeval tudi aktualno tekoče projektno delo, kar so mnogi študenti vselej pozdravili z velikim odobravanjem.

Na področju projektnega dela na fakulteti je bil Borut vselej gonilna sila v vlogi pobudnika in nosilca prenekaterih projektov, ki so segali vse od enostavnejših strokovnih do zelo obsežnih in izjemno zahtevnih raziskovalno-razvojnih projektov. Borut je bil projektnemu delu izjemno predan. Spomnim se neštetih (večernih in nočnih) ur, ki jih je posvetil projektnemu delu – pripravam na projekte, pisanju projektnih prijav, administriranju, poročanju, usklajevanju, neskončni komunikaciji ... vse to je pogosto ostalo premalo opaženo, premalo ovrednoteno, ali pa preprosto prezrto in pozabljeno. V svoji karieri je postopoma zgradil nepredstavljivo bogato projektno mrežo (skoraj nekakšen mini projektni svet), ki je vključevala raziskovalce, pedagoge, podjetnike, odločevalce itd., tako v Sloveniji kot v tujini. Pri tem je potrebno poudariti, da je Borut z nekaterimi od teh strokovno in raziskovalno kontinuirano sodeloval tudi 10 ali več let.

Borut je tudi na ravni Univerze na Primorskem ogromno prispeval s predsedovanjem pomembnim komisijam, akademskemu zboru ter z objavljanjem svojih prispevkov ali gostovanjem v številnih medijih, kar je večalo prepoznavnost in ugled univerze.

Do koder seže spomin nazaj, je Borut vselej utelešal odlike ''stare šole''. Bil je takten, resnicoljuben in umirjen, nikoli vzvišen in žaljiv, čeravno se je znašel sredi zelo resnih in zahtevnih okoliščin, kjer se je bilo potrebno soočiti z zelo ostrimi nasprotnimi stališči. In bržkone je te odlike privzel ravno od svojega očeta, ki je prav tako veljal za uglajenega in preudarnega gospoda. Poleg vseh pedagoških in raziskovalnih dosežkov Boruta Likarja so tudi te odlike lepa zapuščina in zgled nam mlajšim generacijam.

Peter Štrukelj

Vabilo na žalno sejo v spomin na prof. dr. Boruta Likarja

V spomin na profesorja dr. Boruta Likarja je pripravljena elektronska žalna knjiga, prav tako bo na voljo tudi v fizični obliki.

 

Ob slovesu prijatelja, sodelavca, predavatelja, raziskovalca in inovatorja Univerze na Primorskem Fakultete za management prof. dr. Boruta Likarja, bo potekala žalna seja v četrtek, 26. oktobra 2023, ob 12. uri, v prostorih Univerze na Primorskem Fakultete za management. Več tukaj.

  

 

 

9. oktober 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo