Informativni dnevi za prvo stopnjo pritegnili pozornost bodočih študentov

V petek in soboto, 16. in 17. februarja 2024, so na UP Fakulteti za management potekali INFORMATIVNI DNEVI. S tem smo tudi mi bodočim študentom odprli svoja vrata ter jim omogočili vpogled v prihodnost.

Bodoči študenti so stopali skozi vrata fakultete z iskrivim zanimanjem v očeh, polni pričakovanj in z nekaj treme, saj se zavedajo, da vstopajo na novo pot svojega življenja, polno izzivov in priložnosti

Med dogodkom smo zbrali nekaj kratkih izjav, ki so jih delili bodoči študenti. Iz njih je razvidno, da se zavedajo zahtevnosti študijske poti, a hkrati z navdušenjem pričakujejo, da jim bomo na UP Fakulteti za management nudili izjemno priložnost za pridobivanje znanja. Tu bodo lahko razvijali praktične veščine iz številnih področij, kot so ekonomija, finance, računovodstvo, pravo, komuniciranje, marketing, itd., kar jim bo omogočilo, da nadgradijo svoje sposobnosti in obogatijo svoje znanje.

Na informativnih dneh sta bodoče študente pozdravila prodekana UPFM, doc. dr. Borut Kodrič in izr. prof. dr. Armand Faganel, ki sta na kratko predstavila delovanje fakultete, vsebine ter veščine, ki jih ponuja fakulteta skozi celoten spekter predmetov v okviru študijskih programov. Biti dober ekonomist pomeni biti dober vodja, organizator, finančnik, kadrovnik, revizor, računovodja, poznavalec pravnih vidikov, ekonomskih vidikov ter še in še. Uspešni managerji imajo izredno pomemben vpliv na organizacijo, kjer delujejo. Z ustreznimi znanji vas pripravimo na vašo prihodnost v delovnem okolju.

Programski direktor univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management prof. dr. Žiga Čepar je študentom predstavil program, ki se ne izvaja le vslovenskem jeziku vendar tudi v angleškem. Univerzitetni študijski program ponuja znanje in spretnosti za sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju managementa, ekonomije in prava v organizaciji in družbi. Študenti se usposobijo za strokovno in raziskovalno delo ter prenos znanj v poslovni svet. 

Programski direktor visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Managament pred. Tin Pofuk je študentom razložil, da je visokošolski program naravnan bolj praktično. Študenti pridobijo znanja za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje podjetij in drugih organizacij v vseh poslovnih funkcijah. Naučijo se izraziti svoje kritično mišljenje in analitično reševati probleme ter samostojno strokovno in razvojno delovati. V okviru strokovne prakse pa se v podjetju lahko povežejo teorijo s praktičnim delom, hkrati pa dobijo znanja in veščine za razumevanje političnega, socialnega in kulturnega okvira, v katerem delujejo podjetja in organizacije v Sloveniji in tujini. 

O dogajanju na fakulteti pa poskrbijo tudi člani Študentskega sveta UP FM in tutorji, ki so bodočim študentom predstavili svoj vidik do študija na UPFM ter nekaj besed namenili obštudijskim dejavnostim ter mednarodnim izmenjavam. Sodelavci iz Referata za študentske zadeve pa so bodočim študentom priskočili na pomoč pri podrobnejših tehničnih podatkih glede izpolnjevanja prijave na razpis za vpis preko sistema eVŠ.

Diplomanti UPFM imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v gospodarstvu in javni upravi, storitvenih dejavnostih, neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri. Prav tako so možnosti zaposlitve v podjetjih, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v transportu in logistiki ter tudi v zdravstvu. Diplomant UPFM ima veliko priložnosti za kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj organizacije. Študijska programa zagotavljata odlično osnovo študentom, ki želijo kariero v široki paleti poklicev, ki opravljajo samostojno strokovno delo ter so del ekipe srednjega vodstvenega kadra v podjetju.

Vedno pa so odprta vrata za nadaljevanje študija na magistrskih študijskih programih na področjih, kjer študenti želijo pridobiti bolj specializirana znanja.

Krajše izjave dijakov si lahko preberete v nadaljevanju.

»Super je bilo! Zelo sem uživala in prejela veliko koristnih informacij.«

»Organizatorji so zelo dobro poskrbeli za celotno izvedbo. Vse je bilo jasno predstavljeno in organizirano.«

»Zelo sem zadovoljna s predstavitvijo. Bilo je zanimivo in poučno.«

»Prihajam iz manjšega kraja in sem vesela, da sem lahko izvedela več o fakulteti iz prve roke. V živo je boljše, kot pa le prebiranje in iskanje informacij po spletu. To mi bo pomagalo pri odločitvi.«

»Všeč mi je bila sproščena atmosfera. Ni bilo turobno, ampak smo imeli možnost sproščeno poklepetati tako s predstavniki fakultete kot s člani Študentskega sveta.« 

Utrinke informativnih dni si lahko ogledate v spodnji foto galeriji.

Foto: Leon Pavlič

Kjer znanje sreča strast, tam se rojeva prihodnost. Skupaj odkrivamo, sodelujemo in sledimo poti uspeha na UPFM.

 

 

 

Informativni dan 16. in 7. 2. 2024

17. februar 2024 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo