Izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein o zlorabah opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein o zlorabah opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v strokovni informativni reviji Ekonomska demokracija.

»V Združenju svetov delavcev Slovenije (ZSDS) se opaža, da v praksi delodajalci vse pogosteje zavestno izrekajo vsebinsko neutemeljena pisna opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in jih načrtno zlorabljajo zlasti za zastraševanje in discipliniranje delavskih predstavnikov. Po potrebi pa tudi ostalih zaposlenih. To nedopustno prakso je vsekakor treba nemudoma zaustaviti.«  - izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

Več o vsebini članka v reviji  EKONOMSKA DEMOKRACIJA (str. 2).

Izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein na UP Fakulteti za management kot izredna profesorica izvaja različne pravne predmete na vseh treh stopnjah študija (dodiplomski, magistrski in doktorski program). Pri tem jo odlikuje nenehno povezovanje teorije s prakso. Raziskovalno delo opravlja predvsem na področju delovnega prava, v zadnjih letih tudi na področju prava v zdravstvu. Slednje vsebine razvija v okviru UP Fakultete za vede o zdravju, kjer je nosilka pravnih predmetov na dodiplomskih in podiplomskih programih.  Njena osebna bibliografija obsega številne izvirne znanstvene članke, objavljene v domačih in tujih znanstvenih revijah, rezultate svojega dela pa zelo rada predstavlja tudi v monografskih publikacijah. 

 

 

8. marec 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo