Izr. prof. dr. Franko Milost o računovodstvu človeških zmožnosti

Izr. prof. dr. Franko Milost o vrednotenju zaposlenih v računovodskih izkazih v strokovni informativni reviji Ekonomska demokracija.

»Računovodstvo človeških zmožnosti obravnava zaposlene kot premoženje podjetja. To pomeni, da si prizadeva za izkazovanje vrednosti zaposlenih med sredstvi in za izkazovanje naložb v zaposlene kot povečanje njihove vrednosti. Na ta način izenačuje delo, kot prvino poslovnega procesa, z ostalimi tremi prvinami. Poznavanje vrednosti zaposlenih bi ugodno vplivalo na ravnanje z njimi in na realnost računovodskih izkazov podjetij. Vrednost zaposlenih pa bi lahko pomenila tudi osnovo za oblikovanje novega sistema delitve čistih dobičkov in korporacijskega upravljanja, glede na dejanski prispevek kapitala in dela.«  - izr. prof. dr. Franko Milost

Več o vsebini članka v reviji  EKONOMSKA DEMOKRACIJA (str. 5). 

Izr. prof. dr. Franko Milost je izredni profesor in vodja Katedre za računovodstvo in revizijo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Na  dodiplomskem študiju je nosilec predmeta Računovodstvo, na podiplomskem študiju pa predmeta Računovodska politika podjetja. Je pooblaščeni revizor in preverjeni računovodja. Njegov raziskovalni opus je povezan zlasti s področjem poslovodnega računovodstva in v njegovem okviru z nevidnimi sredstvi podjetja. Gre za proučevanje pristopov neopredmetenih sredstev, intelektualnega premoženja in računovodstva človeških zmožnosti.

 

 

 

8. maj 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo