Izziv tega časa: minimizacija količine embalaže in škodljivih učinkov transporta na okolje

Pri predmetu Trajnostni projekti v podjetništvu se nam je pridružila in predstavila gospa Metka Magdalena Šori, ki se že leta ukvarja s trajnostnimi projekti. Sprva je delovala kot samostojna podjetnica, sedaj pa kot zaposlena v Javnem podjetju Komunala Izola, kjer vsakodnevno spremlja in vidi kolikšne količine še vedno uporabnih izdelkov ljudje zavržemo. Pred tem je sodelovala tudi s podjetjem Marjetica Koper, kjer je predvsem posameznike spodbujala k recikliranju in ponovni uporabi izdelkov.

 

 

Leta 2018 je na osnovni šola v Izoli izvajala krožek, kjer so z otroci predelovali uporabljene izdelke. Kot končni rezultat so v sodelovanju z lokalnim reperjem pripravili pesem Svet samo tvoj je. Predstavila nam je tudi način »second hand« prodaje/izmenjave oblačil, s katerim rešujejo problem hitre mode. Metka je pred leti ugotovila, da na Primorskem ta koncept ne zaživi oziroma, da si ga ljudje ne želijo. Ker je želela ta koncept bolje predstaviti ostalim občanom, je začela prirejati dogodek »swap«.  

 

 

 

Sedaj ustvarja v Centru uporabnih predmetov (CUP), ki deluje na bazi izmenjave na principu brez-denarnega poslovanja. CUP so vzpostavili leta 2015 z motom »staro za novo«. Ljudi želijo pozvati k izmenjavi, ki ima veliko prednosti in dobrih vplivov na okolje. Kar 85% predmetov (27.000 predmetov), ki so jih ljudje prinesli, je že dobilo nove lastnike. Največji del izdelkov predstavljajo oblačila (62% vseh izdelkov).

Na koncu predavanja nam je še zastavila izziv tega časa in sicer, kako minimizirati količino embalaže ter škodljivih učinkov transporta na okolje, ki nastane zaradi rastočega obsega internetne prodaje in kakšne so alternative. Rešitve bomo poskušali identificirati pri predmetu.

 

Napisala: študentka Kaja Prelovšek, 3. letnik Univerzitetnega programa Management.

14. oktober 2021 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo