Jerneja Tratnik Lacovich: Socialno podjetništvo je izziv za tiste, ki vanj verjamejo!

Na zadnjem predavanju predmeta Management nepridobitnih organizacij v letu 2019, je študente obiskala gostja - Jerneja Tratnik Lacovich iz podjetja IstraTerra, ter jim povedala več o socialnem podjetništvu.

 

Podjetje IstraTerra je specializirano za posebna doživetja in ustvarjanje novih zgodb. Njihov moto je: Občuti. Okusi. Doživi. Pri tem uporabljajo tri osnovne surovine značilne za lokalno okolje: tartufe, olivno olje in vino. Iz teh surovin oblikujejo zgodbe, ki jih njihovi gostje soustvarjajo. V zgodbe vključujejo svoje podizvajalce, ki pa niso le to - so njihovi sodelavci. Turiste popeljejo po Istri, ki jo doživijo sami skozi kotičke, ki so običajnemu turistu skriti. Goste pripeljejo k pridelovalcem, saj jim le tako lahko približajo njihovo življenje in dejavnost. Ne hodijo po muzejih in ne obiskujejo cerkev, ampak predstavijo realno dediščino, ne le materialno. Pomembna jim je kakovost, kar zagotavljajo tudi s primerno izobrazbo ljudi, ki goste spremljajo.

Svoje storitve imajo zaokrožene v različnih zgodbah. Kot dobre primere je gostja navedla zgodbe ''lov na tartufe'', ''o oljčnem olju'' ter ''vinsko zgodbo''. Ponudbo kombinirajo in zgodbe med seboj prepletajo. Druženje pa je njihova dodana vrednost.

 

 

Podjetje IstraTerra je sicer bilo ustanovljeno pred petimi leti kot zavod. Zaradi evropskih sredstev so potrebovali kredit, ki pa ga niso prejeli, zato so se preoblikovali v d.o.o. V tem času so se uspešno prebili na trg in vzpostavili različna sodelovanja. So socialno podjetje (so. p.), kar pa sicer ni pravna oblika. Socialno podjetje je status. Vsako podjetje, razen samostojnih podjetnikov, si ta status lahko pridobi.

Socialno podjetje predstavlja reševanje družbenih problemov, vendar na drugačen način kot to počne Center za socialno delo. Predstavlja aktivacijo ranljivejših skupin, kot so: invalidi, starejše osebe; vključevanje določene oblike prestajanja kazni. Vsako podjetje lahko vključi te skupine, vendar so socialnim podjetjem to prednostne skupine. Socialno podjetje je lahko tudi nova tržna priložnost - zavestno skanje tistega, kar drugi odrivajo. Socialno podjetje ne pomeni, da se dela zastonj. V njihovem primeru to pomeni, da kmetom ne znižujejo cene.

Njihovo dobiček podjetje vlaga v dejavnost, zaposlene in lokalno okolje. Ustvarili so veliko delovnih mest - ne toliko v svojem podjetju, kot s sodelovanjem z zunanjimi izvajalci.

Držijo se naslednjih vrednot:

  • odgovornost do okolja in skupnosti;
  • domačnost in pristnost;
  • zanesljivost in profesionalnost;
  • kreativnost v razvoju turističnih produktov;
  • razvoj zaposlenih, produktov in lokalnega okolja;
  • poštenost.

Gostja je zaključila z mislijo, da je socialno podjetništvo izziv samo za tiste, ki vanj verjamejo.

23. december 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo