Kombinirani intenzivni program v okviru programa Erasmus+ KA131

Dodatni razpis za udeležbo študentov na KOMBINIRANIH INTENZIVNIH PROGRAMIH (KIP-ih) v okviru programa Erasmus+ KA131 2021

Kombinirani intenzivni programi (KIP-i) ali Blended Intensive Programmes (BIP-i) so kratki, intenzivni programi, ki jih organizirajo visokošolske institucije v tujini. Ti programi uporabljajo inovativne metode učenja in poučevanja, vključno z obveznim sodelovanjem preko spleta. Del programa poteka v živo, medtem ko drugi del poteka virtualno.

Fizična mobilnost v okviru KIP-a traja od 5 do 30 dni, udeležba na virtualnem delu programa je obvezna. Študenti morajo v okviru programa pridobiti najmanj 3 kreditne točke (KT).

Rok za prijavo: ODPRT ROK PRIJAVE, vendar najdlje do 9. 10. 2023

RAZPISI ZA UDELEŽBO ŠTUDENTOV NA KOMBINIRANIH INTENZIVNIH PROGRAMIH (KIP-IH) V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA131 2021

Seznam KIP-ov objavi posamezna fakulteta UP ob tem razpisu in ga tekoče posodablja.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 9. 10. 2023.

Obenem prijavo študenti oddajo praviloma najmanj 1 mesec pred rokom za prijavo na izbrani KIP.

SPLETNA PRIJAVNICA

KIP študijski sporazum

Predlog priznavanja učnih izidov študenta na KIP-u

Možnosti sofinanciranja Erasmus+ KIP

Spletna jezikovna podpora

Več o razpisu si lahko preberete v razpisni dokumentaciji Erasmus+ KIP.

Za več infomracij glede partnerskih institucij se prosim obrnite na international@fm-kp.si.

Novica UP

 

4. september 2023 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo