MIC 2024 Next Generation Challenges: Innovation, Regeneration and Inclusion

Inovacije, obnova in vključevanje so osrednji stebri prihodnje agende za močne družbe in gospodarstva, saj so ključni za premagovanje izzivov in spodbujanje trajnostne rasti v hitro spreminjajočem se svetu. Raziskovalci in oblikovalci politik ter posamezniki se zavedajo, da je njihova odgovornost izboljšati kakovost življenja in hkrati ohraniti okolje za prihodnje generacije. Gospodarstva in družbe morajo zato načrtovati, delovati in ustvarjati prihodnost, ki bo pustila prostor prihodnjim generacijam.

Instrument EU naslednje generacije, ambiciozen načrt za oživitev gospodarstva, ki ga je uvedla Evropska unija, priznava ključno vlogo štirih stebrov, vključenih v zelene in digitalne temelje, pri oblikovanju prihodnosti. Medtem ko krmarimo skozi vse bolj razvijajoči se in zapleten svet, je ključnega pomena, da se soočimo z izzivi, ki so pred nami. Znanstveniki in raziskovalci so odgovorni za raziskovanje, preučevanje in spreminjanje sveta v boljši kraj.

Cilj konference MIC 2024 je preučiti izzive naslednje generacije, s katerimi se soočajo različne panoge, sektorji in področja, s posebnim poudarkom na spodbujanju inovacij, krepitvi odpornosti, spodbujanju regeneracije in zagotavljanju vključenosti - namenjena je vsem prispevkom, ki obravnavajo izzive naslednje generacije. Cilj konference je tudi združiti akademike, poznavalce in strokovnjake s področja managementa, ekonomije, upravljanja človeških virov, organizacijskih študij, financ, računovodstva in drugih sorodnih področij ter hkrati zagotoviti edinstveno platformo za izmenjavo znanja in sodelovanje.

Svoj povzetek oddajte do 29. marca 2024 TUKAJ.

 

Vljudno vas vabimo, da se pridružite PREDKONFERENČNEMU DNEVU MIC 2024. Zasnovan je kot enodnevni dogodek za doktorske študente na kateri koli stopnji doktorskega študija in se organizira že drugo leto zapored. Naš cilj je zagotoviti vključujoče okolje za izmenjavo vprašanj, idej in povratnih informacij o nekaterih ključnih vprašanjih, ki se pojavljajo v vsakem procesu doktorskega študija.

Predkonferenčni dan MIC 2024 bo doktorskim kandidatom omogočil, da

  • razpravljali o raziskovalnem problemu,
  • razpravljali o metodoloških izzivih,
  • podali konstruktivne povratne informacije o delu drugega udeleženca,
  • prejeli povratne informacije o svojem delu,
  • srečanje z izkušenimi raziskovalci,
  • navezovanje stikov s kolegi.

Predkonferenčni dan bo vključeval predstavitve lastnih raziskav ter poglobljeno razpravo z izkušenimi raziskovalci ter delavnice o objavljanju in načrtovanju raziskav. Predhodni urnik, registracija, prijava ter vse ostale informacije so na voljo TUKAJ.

Na predkonferenčnem dnevu lahko sodelujete kot predavatelj ali poslušalec. Več informacij TUKAJ.

CALL FOR ABSTRACTS  DATES AND FEES  SUBMISSION   PROGRAMME in Brief

 

 

4. december 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo