MIC 2024 - Spodbujanje mednarodnega sodelovanja in izmenjava znanj

Mesec junij 2023 je prinesel izjemno uspešno 22. mednarodno konferenco MIC, ki je potekala v okviru mednarodnega tedna evropske univerze Transform 4 Europe (t4eu week) na Univerzi v Trstu.

Na današnjem srečanju se je dekanja UP Fakultete za management, izr. prof. dr. Tatjana Horvat, skupaj s predsednico konference MIC prof. dr. Anito Trnavčević ter članicam organizacijskega odbora izr. prof. dr. Suzano Laporšek, izr. prof. dr. Ano Grdović Gnip in viš. pred. mag. Suzano Sedmak srečala z našimi partnerji iz Univerze v Trstu, kjer so izvedli celovit pregled MIC 2023, identificirali področja za izboljšave in zarisali obetavno pot za MIC 2024. Konferenca je bila izjemno uspešna, kar gre zasluga predanosti naših udeležencev, predavateljev in partnerjev.

Mednarodne konference, kot je MIC, igrajo ključno vlogo pri spodbujanju globalnega sodelovanja in izmenjavi znanja. Te konference omogočajo raziskovalcem, strokovnjakom in študentom iz celega sveta, da se povežejo, izmenjajo ideje ter se učijo od najboljših v svojih panogah. To omogoča globlje razumevanje aktualnih izzivov, spodbuja inovacije ter ustvarja možnosti za trajno mreženje. Mednarodne konference so platforme, kjer se znanje širi, ideje krožijo, in kjer se oblikujejo trajni strokovni odnosi, ki lahko obogatijo raziskovanje in razvoj na globalni ravni.

Za več podrobnosti o uspešno izvedeni konferenci MIC 2023 obiščite to povezavo.

5. september 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo