Mag. Rajko Novak o procesnem vidiku izvajanja dejavnosti organizacije

Mag. Rajko Novak iz podjetja MRR d.o.o. je v preteklih dneh študentom podiplomskega programa Management v okviru predmeta Management poslovnih procesov na praktičen način, s številnimi primeri, približal način razmišljanja, ki podpira procesno usmerjenost in procesni pristop. Sistematično in ponazorjeno s slikami in grafi je tudi predstavil od kod izvira sedanji način organizacijskega razmišljanja in s tem organiziranosti in organizacijskih struktur, ki so začele upoštevati procesni vidik izvajanja dejavnosti organizacij.

 

 

Predavanje je obsegalo naslednje vsebinske sklope: 

  • procesi in procesna usmerjenost temeljita na njunem razumevanju;
  • uvodni razmislek in osnovni pojmi ter izrazi;
  • razvoj in uveljavljanje koncepta procesov, BPM, BPO, in BPMM;
  • funkcijska in procesna usmerjenost;
  • odnos med BP-BPM-BPO in BPMM;
  • primer iz prakse: merjenje zrelosti procesne usmerjenosti v organizacijah elektroenergetske verige Slovenije. 

Odziv študentov je bil izjemno pozitiven (stalno so izdelovali zapiske, spraševali in na koncu ploskali) saj je bila vsebina predavanja navezana na prakso podjetij.

 

Zapis pripravil gostitelj gosta iz prakse prof. dr. Aleksander Janeš.

16. oktober 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo