Na izmenjavo tudi preko CEEPUS mreže

Večina vas verjetno pozna Erasmus+ možnost mobilnosti študentov v tujini, kajne? Mednarodne izmenjave pa omogoča tudi CEEPUS program, sestavljen iz držav srednje Evrope, kjer lahko ravno tako na nekaterih institucijah v tujini raziskujete za svojo zaključno nalogo ali hodite na predavanja in opravljate izpite. Odločitev je vaša. 

 

Cilj programa CEEPUS, znotraj katerega se formirajo raznovrstne mreže, je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami. Te so torej Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Študenti lahko znotraj mreže kandidirate za sredstva, ki vključujejo štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavljajo oprostitev šolnine. Potni stroški so za študente delno financirani, mreža pa tudi zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent preživi na partnerski instituciji. Vsa sredstva dodeljuje država gostiteljica, prav tako pa boste z njimi urejali vso dokumentacijo.

Pogoji za pristop k izmenjavi so:

  • končana 2 semestra študija
  • redni vpis na visokošolsko institucijo v eni izmed držav CEEPUS

UP Fakulteta za management je do sedaj vključena v dve mreži, znotraj katerih institucije našim študentom ponujajo mesta:

APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT, kjer imamo ponujeni 2 mesti za naše študente, na:

  • BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Marketing and Innovation; za 3 mesece
  • Cracow University of Economics; za 1 mesec

CENTRAL EUROPEAN NETWORK FOR SUSTAINABLE AND INNOVATIVE ECONOMY, kjer imamo ponujenih 6 mest za naše študente za enomesečno izmenjavo:

  • Poznan University of Economics and Business, Department of Commerce and Marketing;
  • Prague University of Economics and Business, Faculty of Finance and Accounting;
  • Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management;
  • University of Zagreb, Faculty of Economics & Business
  • University of Szeged, Faculty of Engineering
  • Slovak University od Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management

V kolikor ostajajo sredstva, se lahko zaprosi tudi za podaljšanje izmenjave.

Prijave potekajo TUKAJ. Rok za izmenjavo v zimskem semestru je 15. 06. 2021, za poletni semester pa 30. 10. 2021.

Za vsa dodatna vprašanja, informacije ter pomoč pri prijavi, se obrnite na Mednarodno pisarno; international.office@fm-kp.si.

14. maj 2021 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo