Najbolj pereča vprašanja, vrzeli in reforme v zvezi z napotovanjem delavcev na delo v tujino.

Ob izteku projekta POW BRIDGE so partnerji projekta pripravili osem kratkih poročil (angl. Policy brief), v katerih obravnavajo najbolj pereča vprašanja, vrzeli in reforme v zvezi z napotovanjem delavcev v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Severni Makedoniji, Srbiji, na Madžarskem, Poljskem in Slovaškem.

V poročilu, ki so ga pripravili slovenski raziskovalci, povzemajo glavne izzive napotovanja, s katerimi se soočajo slovenska podjetja (delodajalci), in podajamo priporočila za prakso.

Slovensko poročilo je dostopno TUKAJ

Na kratko povzemamo tudi poročila ostalih projektnih partnerjev in dodajamo povezave na relevantne spletne strani. Vsa poročila so dostopna v angleščini.

Več informacij o rezultatih projekta POW BRIDGE je dostopnih TUKAJ

13. december 2021 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo