Najdite svoje bodoče zaposlene med študenti UP FM

Sodelovanje UP Fakultete za management z gospodarstvom in vpetost strokovne prakse v študijski proces je že nekaj let stalna praksa dodiplomskih programov, ki je z zadnjo prenovo študijskih programov pridobila še večjo veljavo. Z letošnjim študijskim letom pa želimo strokovno prakso spodbuditi tudi na podiplomski stopnji študija. S tem želimo omogočiti neposreden prenos znanja iz predavalnic na delavna mesta in v obratni smeri bogatenje teoretičnih znanj. Za podiplomske študente je to imenitna priložnost za njihov nadaljnji strokovni razvoj.

 

 

Študentska populacija na študijskih programih 2. stopnje je raznolika in vključuje tako študente iz lokalnega okolja, kot tudi študente iz drugih krajev Slovenije in iz tujine. Predvsem število tujih študentov , ki obiskujejo programe v angleškem jeziku, se iz leta v leto povečuje. Prav tem bi možnost opravljanja strokovne prakse in pridobivanja operativnega znanja v delovnem času nedvomno popestrila študij pri nas. Obenem pa je to priložnost tudi za delodajalce, da lahko z njihovo pomočjo vzpostavijo morebitne nove poslovne povezave na tujih trgih.   

Študentje na 2. stopnji se na UP Fakulteti za management izobražujejo na sledečih programih oz področjih:

 • Management
 • Management trajnostnega razvoja
 • Pravo za management
 • Ekonomija in finance
 • Politologija

 

Podajamo še nekatere pomembnejše informacije o načinu izvedbe strokovne prakse na podiplomskem študiju:

 • opravljanje prakse ni obvezen del študijskega procesa;
 • študentu se za opravljanje strokovne prakse priznajo ECTS krediti opravljeni izven programa;
 • plačilo in delovno-pravno razmerje urejata delodajalec in študent;
 • delodajalec odda povpraševanje po študentu vključno z opisom svojih pričakovanj preko spletne strani FM TUKAJ;
 • študent prijavo odda v ŠIS-u;
 • programski direktor študijskega programa bo delodajalcu posredoval zgolj prijave študentov, ki so v skladu z zahtevami delovnega mesta;
 • trajanje strokovne prakse opredeli delodajalec ob oddaji povpraševanja;
 • delodajalec lahko povpraševanje ponovi večkrat letno; 

 

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na skrbnika strokovnih praks v referatu - g. Blaža Korenta na blaz.korent@fm-kp.si.

POJDI NA OBRAZEC ZA ODDAJO POVPRAŠEVANJA

24. november 2021 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo