Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu spodbuja sodelovanje in samoevalvacijo: Poudarek na kakovosti študijskih programov

Posvet o kakovosti v visokem šolstvu, ki ga je organizirala Nacionalna agencija RS za kakovost, je predstavljal pomemben korak k izboljšanju standardov izobraževanja. Na okrogli mizi, ki je potekala 22. aprila 2024, so sodelovali vodilni akterji na področju visokega šolstva, med njimi tudi predavateljica UP Fakultete za management prof. dr. Ajda Fošner. S poudarkom na pomenu sodelovanja in samoevalvacije je razprava osvetlila ključne vidike, ki vplivajo na kakovost študijskih programov.

Vzorčne evalvacije so več kot dobrodošle tako za visokošolske institucije in njihove programe kot tudi za strokovnjake agencije Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu. Glavni cilj teh evalvacij je svetovanje visokošolskim zavodom pri izboljševanju kakovosti z vidika izobraževalne dejavnosti (mnenja študentov, učiteljev in drugih deležnikov, zaposljivost diplomantov), raziskovalne dejavnosti (uvrščanje na mednarodne rangirne lestvice in drugi pokazatelji odličnosti), prenosa znanja (posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki in drugi pokazatelji odličnosti), vključujočega akademskega okolja, družbenega dialoga  (trajnostnih aktivnosti), podpornih področij (spremljanje usposabljanj zaposlenih ter njihovega kariernega razvoja). Vzorčne evalvacije pa niso nadomestek za samoevalvacijo. Samoevalvacija je še vedno bistven del procesa zagotavljanja kakovosti študijskih programov, saj omogoča fakultetam in študentom, da se kritično odzovejo na lastno delo in identificirajo področja za izboljšanje.

Na okrogli mizi so sodelovali:

  • dr. Boris Dular, predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
  • Filip Draženović, Sektor za analize in informatiko
  • Dekani pedagoških fakultet UM, UL in UP
  • Strokovnjaki agencije Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (prof. dr. Ajda Fošner, izr. prof. dr. Dejan Hozjan)

 

24. april 2024 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo