Odobren nov raziskovalni projekt: »Delovanje Slovenije v makroregionalnih strategijah EU«

Veseli nas deliti z vami novico, da je bil v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 odobren v (so)financiranje ciljno raziskovalni projekt z naslovom »Delovanje Slovenije v makroregionalnih strategijah Evropske Unije«. Nosilka projekta je doc. dr. Andreja Pegan UP FM. V raziskovalno skupino projekta je vključena tudi izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip

Raziskovalni projekt povezuje temi makroregionalnih strategij Evropske unije z razvojnimi cilji Slovenije (“Strategija razvoja Slovenije 2030”). Nacionalne razvojne strategije so instrument za oblikovanje dolgoročnih vizij socialno-ekonomskega razvoja, ki omogočajo načrtno usmerjenje in mobilizacijo naporov za doseganje zastavljenih ciljev. Pomemben vir opore za razvoj slovenske države in uresničitev njenih razvojnih ciljev je Evropska unija, v sklopu katere obstajajo tudi makroregionalne strategije. Glavni raziskovalni vprašanji projekta sta: Na katerih vsebinskih področjih lahko makroregionalne strategije Evropske unije dodajo vrednost razvojnim ciljem Republike Slovenije? V kolikšni meri makroregionalne strategije Evropske unije dajejo prednost področjem, ki krepijo konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor?

Projekt se bo izvajal od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 in sofinancirala ga bosta Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Odobreni projekti, kjer je UP Fakulteta za management v vlogi soizvajalke so:
  • ciljno raziskovalni projekt »Analiza stanja in razvoj gospodarskega prostora v zamejstvu v povezavi s slovenskim gospodarstvom« nosilka doc. dr. Maja Rožman UM Ekonomsko-poslovna fakulteta. Soizvajalci projekta so UL EF in UP Fakulteta za management izr. prof. dr. Tatjana Horvat.
  • ciljno raziskovalni projekt »Raziskava kongresnih gostov, njihovih navad in potrošnje v Sloveniji – KONGOST« nosilec izr. prof. dr. Marko Kukanja UP Fakulteta za turistične študije Turistika. Soizvajalci projekta so UM EPF, UL EF in UL FDV in UP Fakulteta za management prof. dr. Štefan Bojnec.
  • ciljno raziskovalni projekt »Izboljšanje trajnostnega dnevnega prevoza na delo in študij: Primerjalna analiza najboljših praks v EU, načrt za urbana območja in širše v Sloveniji« nosilca doc. dr. Sergej Gričar UNM Fakulteta za poslovne in upravne vede. Soizvajalci projekta so UNM FEI in UP Fakulteta za management prof. dr. Štefan Bojnec.
  • ciljno raziskovalni projekt »Analiza osipa študentov v visokem šolstvu: pregled vzorcev in trendov ter predlog ukrepov za njegovo zmanjševanje« nosilka doc. dr. Vesna Skrbinjek Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije. Soizvajalci projekta UP Fakulteta za management prof. dr. Dušan Lesjak, doc. dr. Borut Kodrič.

Iskrene čestitke vsem!

 

30. september 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo