Odprt je razpis za izbirnost med članicami UP v študijskem letu 23/24

Študenti Fakultete za management lahko na vseh študijskih programih določen delež študijskih obveznosti opravijo v okviru izbirnosti na FM, na drugih fakultetah Univerze na Primorskem ali na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji in v tujini.

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov z različnih področij. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami UP omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljenih študijskih obveznosti.

Podrobnejše informacije o postopku izbirnosti so v Pravilniku o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem.

Razpis za izbirnost med članicami UP za študijsko leto 2023/2024 je objavljen na spletni strani UP.

Rok za prijavo na izbirnost je četrtek, 5. oktober 2023.

 

 

5. junij 2023 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo