Pomoč CRPZ UP FM pri iskanju tujih projektnih partnerjev

Center za razvoj in prenos znanj UP je že več kot 10 let član podporne mreže Enterprise Europe Network (EEN), ki med drugim nudi pomoč raziskovalcem pri iskanju ustreznih projektnih partnerjev med tujimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji. Ponujamo vam možnost objave strukturiranega raziskovalno-razvojnega povpraševanja po partnerjih v bazi projektnih priložnosti mreže EEN ter diseminacijo oglasa v ciljne države, v katerih iščete ustrezne projektne partnerje.

Center za razvoj in prenos znanj UP je tako kot Institut Jožef Stefan in Univerza v Mariboru že vse od leta 2008 polnopravni slovenski član podporne mreže Enterprise Europe Network, ki poleg svetovanja raziskovalcem glede zaščite inovacij s pravicami intelektualne lastnine in trženja tehnoloških inovacij, ponuja tudi pomoč pri iskanju ustreznih projektnih partnerjev za oblikovanje projektnih konzorcijev za prijave na razpise najrazličnejših programov EU, kot so npr. Horizon Europe, Erasmus+, INTERREG, Norway Grants, LIFE in drugi.

Raziskovalcem Univerze na Primorskem ponujamo pomoč pri oblikovanju in objavi povpraševanja po projektnih partnerjih v bazi projektnih priložnosti mreže EEN, kjer projektna povpraševanja po partnerjih objavljajo različne evropske univerze, raziskovalni inštituti ter tudi podjetja. Gre za objavo strukturiranega oglasa v katerem na kratko opredelimo kdo je nosilec projektne ideje, kaj je predmet in cilji projektnega predloga, na kateri program in razpis se prijavlja projektni predlog ter kakšnega projektnega partnerja (ali več njih) iščete in kakšna je njegova pričakovana vloga v projektu.

Z objavo oglasa v bazi projektnih povpraševanj le-tega ciljno usmerimo na želene države ali regije znotraj EU ter po želji tudi v druge države izven EU in Evrope, v katerih je prisotna mreža EEN z lokalnimi kontaktnimi točkami. S pomočjo članov mreže EEN v dotičnih državah nato oglas promoviramo do iskanih oz. želenih organizacij. Te se navadno odzovejo z oddajo interesa po raziskovalnem sodelovanju, ki ga prejmemo v Center in nato posredujemo v presojo snovalcu projekta, ki se na podlagi podanih informacij odloči bodisi za povabilo k projektnemu sodelovanju ali zavrnitev zainteresirane organizacije.

Pravkar nudimo podporo članici UP PEF k vključitvi v projektni konzorcij partnerjev, ki bo prijavil projekt na razpis programa Horizon Europe.

V preteklih 2 letih smo za raziskovalne organizacije na Primorskem objavili 6 projektnih povpraševanj po partnerjih in zbrali 65 interesov tujih raziskovalnih organizacij in podjetij za projektno sodelovanje v konzorcijih s katerimi so snovalci projektov podpisali 6 projektnih pogodb za sodelovanje.

Želimo si, da bi naše storitve izkoristilo čim več raziskovalcem UP, zato apeliramo, da se poslužite naše pomoči in možnosti objave raziskovalno-razvojnega povpraševanja v primeru iskanja ustreznih tujih projektih partnerjev za prijavo mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov.

Za dodatne informacije in pomoč pri objavi raziskovalno-razvojnega povpraševanja po partnerjih se obrnite na sebastjan.rosa@upr.si.

 

 

30. september 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo