Ponovna izvedba volitev v Študentski svet UP FM

Prejeli smo sklep Volilne komisije Študentskega sveta Univerze na Primorskem, ki določa, da je treba ponovno izvesti glasovanje za izvolitev predstavnikov Študentskega sveta UP Fakultete za management.

Volilna komisija ŠS UP je dne 28. marca 2022 sprejela sklep, po katerem se "glasovanje na volitvah v Študentski svet Univerze na Primorskem Fakultete za Management z dne 3. 2. 2022 razveljavi v celoti in se izvede ponovno glasovanje volitev v ŠS UP FM".

S prejetim sklepom se je seznanila tudi Volilna komisija ŠS UP FM ter v skladu z njim sprejela sklep, da se ponovno glasovanje na volitvah predstavnikov ŠS UP FM izvede na dan 20. 4. 2022

Prilagamo oba sklepa:

SKLEP ŠS UP   ZAPISNIK 5. seje Volilne komisije ŠS UP FM

 

30. marec 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo