Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FM

Na podlagi zapisnika 7. seje Volilne komisije ŠS UP FM po poteku volitev v ŠS UP FM dne 20. 4. 2022 je Volillna komisija ŠS UP FM ugotovila naslednji izid glasovanja:

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV V ŠS UP FM

Spodaj navedeni kandidati iz spodnjih kategorij so prejeli največje število glasov, kar zadošča za njihovo izvolitev v Študentski svet UP FM.

Kandidati iz kategorije Dodiplomski študijski program 1. stopnje Management (VS), 1. 2. ali 3. letnik:

  • Anže Boršnak, 2. letnik,
  • Alen Mujkić, 1. letnik.

Kandidati kategorije Dodiplomski študijski program 1. stopnje Management (UN), 1., 2., 3. letnik:

  • Teodora Zlatevska, 1. letnik,
  • Hristijan Andrejevski, 3. letnik,
  • Dimitar Loskovski, 1. letnik,
  • Marija Kjimova, 2. letnik.

Kandidat kategorije Dodiplomski študijski program Management (VS ali UN), absolventski staž:

  • David Šavron, podaljšan absolvent

Kandidatka kategorije Podiplomski študijski program 2. stopnje Pravo za management:

  • Marinka Jakomin, 2. letnik

Kandidatka kategorije Podiplomski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance ali Politologija:

  • Stefan Dragutinović, 2. letnik

Kandidatka kategorije Podiplomski študijski program 3. stopnje:

  • Barbara Švagan, 2. letnik
21. april 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo