Potrjena lista kandidatov za člane Upravnega odbora UP

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem je na 1. redni seji 18. 4. 2023, prejela in odprla kandidature za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem.

Na podlagi prejetih kandidatur je pripravila dve Listi kandidatov:

 

Določbe 32. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem določajo volilne upravičence:

»Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in imajo veljavno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.«

»Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.«

 

Redne volitve za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 15. junija 2023 od 9. do 16. ure.

Predčasne volitve bodo v ponedeljek, 12. junija 2023 od 9. do 12. ure.

Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, pritličje palače Armerija. 

 

19. april 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo