Potrjena lista kandidatov za rektorja UP

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je na 2. redni seji dne 24. 4. 2023 odprla prejete kandidature za rektorja UP.

Na podlagi prejetih, popolnih in pravočasnih kandidatur, je pripravila Listo kandidatov:

1. prof. dr. Klavdija Kutnar,

ki jo predlagajo UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF in UP IAM, podporo kandidatki pa sta na svojih senatih izrekli tudi članici UP FM in UP FVZ.

PROGRAM DELA 2023-2027 

2. prof. dr. Matjaž Novak,

ki ga predlagata UP FHŠ in UP PEF ter ga podpira 17 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

PROGRAM DELA 2023-2027 

Redne volitve rektorja Univerze na Primorskem bodo potekale v četrtek, 25. maja od 9. do 16. ure, predčasne volitve pa v ponedeljek, 22. maja od 9. do 12. ure.

VEČ INFORMACIJ na spletni strani UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

25. april 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo