Prof. dr. Štefan Bojnec se je udeležil CEEPUS izmenjave na Univerzi v Szegedu na Madžarskem

Med 21. in 25. marcem 2022 je prof. dr. Štefan Bojnec izvedel izmenjavo kot CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) profesor na Univerzi v Szegedu na Madžarskem v okviru mreže Central European Network for Sustainable and Innovative Economy.

V okviru izmenjave na omenjeni univerzi je izvedel dve predavanji, in sicer:

  • Market Functioning: Measuring Demand and Supply, in
  • Sustainable Economic Development: Income and Inequalities and Young in Transition from Education to Employment.

Čas izmenjave se je navezoval na proslavljanje 60. obletnice delovanja Fakultete za strojništvo na omenjeni univerzi. Univerza v Szegedu navaja svoje začetke v letu 1581 takrat s sedežem v Cluj-Kolozsvár in od leta 1921 s sedežem v Szegedu. Velja za eno od vodilnih univerz na Madžarskem in v srednji in vzhodni Evropi. V okviru Fakultete za strojništvo Univerze v Szegedu je Katedra za inženirski menedžment in ekonomijo, ki je gostila izmenjavo v okviru CEEPUS dnevov.

V tednu izmenjave in med prisotnimi med predavanji so bili poleg študentov številni visokošolski učitelji ter profesorji iz več držav srednje in jugovzhodne Evrope, kar je ponudilo možnosti za številna srečanja in razgovore za sodelovanja v prihodnje.

1. april 2022 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo