Projekt Agrigep: osvetlitev mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami in varstva človekovih pravic, 25. november

25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki je bil razglašen decembra 1999 v okviru Generalne skupščine Združenih narodov. 

S tem dnem se pričenjajo dnevi aktivizma proti nasilju nad ženskami in se končajo 10. decembra, ki je uveljavljen kot svetovni dan človekovih pravic. To je priložnost, da se osredotočimo na pomembno vprašanje nasilja nad ženskami, ki se dotika vseh družbenih slojev, vključno z visokošolskim okoljem. Univerze predstavljajo prostor najvišje instance izobraževanja in znanja, raziskovanja ter intelektualnega razvoja, vendar okolje kot tako ni imuno proti omenjeni problematiki. Zato tudi v visokošolskem sistemu poskušamo opozarjati na nesprejemljivost nasilja nad ženskami v znanosti. V zadnji anketi UniSAFE, ki je potekala med januarjem in majem 2022 med 46 sodelujočimi univerzami in raziskovalnimi organizacijami v 15 državah Evrope, je 66 % znanstvenic doživelo nasilje (Lipinsky in drugi, 2022), kar priča o pomembnosti reševanja omenjene problematike. Spodbujanje enakopravnosti med spoloma in ozaveščanje o tej problematiki sta ključna koraka k temu, da visokošolsko okolje postane toleranten, varen in inkluziven prostor za vse zaposlene, študente, znanstvenice in raziskovalke. Ozaveščanje vseh deležnikov in uvajanje programov spolnega izobraževanja, razvoj politike za preprečevanje nasilja in uvedba ukrepov, ki ščitijo žrtve nasilja ter jim hkrati zagotavljajo podporo, so nujni za učinkovit boj proti nasilju nad ženskami in raznimi drugimi možnimi oblikami diskriminacije v znanosti. 25. novembra kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami se spomnimo, da je naša dolžnost, da prispevamo k ustvarjanju okolja, kjer se ženske počutijo varne, vključene, spoštovane in enakopravne, tako v akademskem kot tudi v širšem družbenem kontekstu.

Vir: Lipinsky, A., Schredl, C., Baumann, H., Humbert, A., Tanwar, J. (2022). Gender-based violence and its consequences in European Academia, Summary results from the UniSAFE survey. Report, November 2022. UniSAFE project no.101006261.

 

Projekt AGRIGEP financira Horizon Europe Framework Programme.

  

25. november 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo