Projekt ITContool delovno srečanje z mentorjem iz podjetja

Projekt iTContool, kjer so študentje UP FM in UP Famnita združili moči pri izdelavi managerske programske opreme za nadzor poslovanja izbranega podjetja, je v polnem teku.

V tednu med 10. in 14. aprilom 2023 so se študentje UP Famnit srečali s predstavnikom podjetja, naročnika, kjer so se dogovarjali za vizualno podobo orodja, ki bo združevalo več različnih spletnih platform v enem PowerBI orodju. Študenti tako v praksi uporabljajo pridobljena znanja ter spoznavajo potrebe podjetij in se s tem praktično pripravljajo za nastop v poslovnem svetu. 

Projekt integrira več informacijskih sistemov v eno pregledno okolje za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti posameznih panog podjetja MUD d.o.o. Projekt je interdisciplinaren, saj združuje znanje managementa in programiranja.

Namen projekta je izdelati vizualno orodje managerjem za določevanje kratkoročnih in dolgoročnih strategij na podlagi tekočih kazalnikov. Podjetje deluje na več panogah in sicer gostinski, hotelski ter na področju vele in malo-prodaje izdelkov FCMG. Vsaka izmed omenjenih panog zahteva specifične kazalnike (prilagojene glede na panogo) in vsaka ima specializirano programsko opremo, ki omogoča učinkovito upravljanje sektorja znotraj panoge. Podjetje za upravljanje uporablja slovensko programsko opremo in sicer - e-blagajna za restavracije, hotelinco za hotelsko dejavnost in phoenix za vele- in malo- prodajo. Vsi podatki se za potrebe računovodstva še vnašajo v slovenski računovodski program EBA. Podjetje želi z uporabo Microsoftovega vizualnega paketa PowerBI agregirati dnevne podatke v enem okolju, kjer bo lahko sledilo doseganju budgeta (tako prodajnega, kot stroškovnega) ter izvajalo benchmarking s prejšnjimi poslovnimi leti. Operativni cilj je torej združiti podatkovne tokove različnih ponudnikov v eno vizualno okolje namenjeno odločanju. Študentje FM bodo preučili in predlagali kazalnike uspešnosti po panogah (KPI - key performance indicators) ter opredelili seznam potrebnih podatkovnih tokov, študentje FAMNIT bodo okolje implementirali.

 

Projekt »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

13. april 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo