I-THEN - inovativni pedagoški pristop za dosego kompetenc naslednjega desetletja

UP Fakulteta za management je partnerica v projektu I-THEN (International Technical Higher Education Network in na mednarodni konferenci MIC je bila 9. junija 2022 v sklopu projekta prikazana in izvedena okrogla miza o ustvarjalnih pedagoških pristopih, kateri mladim omogočajo razvoj kompetenc, ki jih sodobna družba in gospodarstvo potrebujeta. Govora je bilo o različnih pedagoško/andragoških metodah in tehnoloških možnostih, ki so na voljo, a preredko uporabljane. In kar je še pomembneje – pedagoško delo ne sme biti usmerjeno le v faktografsko pomnjenje, ampak predvsem v globoko razumevanje dejstev, njihovo aktivno kritično analiziranje, uporabo in povezovanje ter inovativno kreiranje novih rešitev.

Izvajalci okrogle mize so bili: prof. dr. Borut Likar (predavatelj na UP FM), Zdenka Sušec (Srednja ekonomska šola LJ), Marko Stijepić (Podjetniški inkubator Kočevje), Teja Bajt (Inno LAB d.o.o.), Jelka Čop (Center RS za poklicno izobraževanje), Valentina Merc (Zavod RS za zaposlovanje), Jana Petkovšek, moderatoka (Časnik Finance d.o.o.). 

O sodobnih kooperativnih tehnikah poučevanja pa se ni le govorilo, ampak so bila v okviru delavnice, ki jo je moderiral asist. dr. Peter Štrukelj, tudi praktično izvedene. Namen delavnice je bil dosežen, namreč udeleženci so se seznanili z eno od najbolj praktičnih kooperativnih tehnik poučevanja, ki so jo doslej že uporabili na prenekaterih slovenskih šolah v tujini, vendar pa na mnogih slovenskih šolah še ni tako dobro poznana in uporabljena. Udeleženci so tehniko neposredno preskusili med samo delavnico; na koncu je potekal tudi neobvezujoč končni preizkus (z mikavnimi nagradami), ki udeleženscem poda takojšnjo povratno informacijo glede pridobljenega znanja med delavnico. 

Na dogodku je bila izvedena tudi predstavitev projekta VETWork, njegove digitalne vsebine, repozitoriji in metode.

I-THEN 2022

10. junij 2022 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo