Projekt PKP: Sestanek s študenti projektne skupine CRO-Wayv za izdelavo Trženjskega načrta za podjetje EMIGMA d.o.o.

Skupina študentov je v okviru projektnega dela za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023, CRO-Wayv (Sklop A) od začetka januarja 2023 do sredine aprila 2023 pripravila grobi osnutek Trženjskega načrta za podjetje EMIGMA d. o.o.

Podjetje Emigma d.o.o. Koper razvija spletne in mobilne aplikacije za majhna, srednja in velika podjetja, javno upravo in druge organizacije. V letu 2021 je podjetje s pomočjo financiranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo in partnerjev v projektu razvilo platformo Wayv. Wayv je mobilna platforma za naročanje prevozov po slovenskem morju. Deluje kot posrednik med ponudniki storitev ladijskih prevozov in potniki, ki si želijo prevoza po slovenskem morju. Uporaba aplikacije je brezplačna, potnik plača zgolj ceno prevoza, ki jo določi izvajalec prevoza pri oddaji ponudbe za prevoz. Osnovni namen projektne ideje je bil razviti prometne povezave po slovenskem morju ob obali, kar bi omogočilo dodatni vir prihodka ribičem, obstoječim ponudnikom morskih prevozov in oblikovanje novih turističnih itinerarijev s povezovanjem morja z notranjostjo Istre.

Aplikacija Wayv, katera je produkt podjetja EMIGMA d.o.o. je bila, v preteklih letih, uspešno impelmentirana na slovenski obali. Predvsem v poletni sezoni se je izkazalo, da povpraševanje iskalcev prevozov po morju (kupcev) bistveno presega ponudbo slovenskih ladjarjev (lastnikov ladij). Tako je nastala pobuda podjetja o izdelavi Trženjskega načrta z sodelovanjem študentov UP Fakultete za management. Gre za podjetno in inovativno pobudo s katero želi EMIGMA d.o.o. storitev preizkušene aplikacije za pomorske prevoze ljudi in blaga razširiti še na hrvaško obalo z otoki.

Sodelujoči študenti:

  • Leonardo Hašič
  • Aljoša Šček
  • Nataliia Timokhina
  • Sara Ujčič
  • Narajan Mehmedović
  • Andrej Milinković

Pedagoški vodja: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

Slike prikazujejo možgansko viharjenje (brainstorming) študentov projektne skupine v sodobni računalniški učilnici na UP, Fakulteti za management.

 

Projekt »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

17. april 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo