WE GREEN - Rural Women’s Empowerment through GREen Social ENtrepreneurship

WE GREEN - Rural Women’s Empowerment through GREen Social ENtrepreneurship (2022-2024)

Evropski zeleni dogovor postavlja Evropo na pot, da postane prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. Prva strategija EU za enakost spolov je zasnovana za zagotavljanje resnične enakosti spolov v EU. Vzpostavitev sinergij med evropskim zelenim dogovorom in strategijo za enakost spolov, zlasti na podeželju, je ključnega pomena za izboljšanje enakosti spolov na področju energije, podnebja in trajnosti in koriščenju evropskih talentov za podporo zelenemu in trajnostnemu prehodu

WE GREEN obravnava potrebo po zeleni preobrazbi v gospodarstvu EU in razvoju spretnosti potrebnih za zelena delovna mesta in podjetništvo na podeželju z uporabo digitalizacije in modela socialne ekonomije.

Preberite si še:

 

 

 

 

25. maj 2023 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo