Promoviran nov doktor znanosti UPFM

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je v ponedeljek, 13. marca 2023, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič, v doktorje znanosti promoviral doktorandke in doktorande, ki so doktorske disertacije zagovarjali med oktobrom 2022 in februarjem 2023. Do sedaj je doktorski študij na UP zaključilo 320 študentov. Promoviran je bil tudi nov doktor znanosti s Fakultete za management, dr. Bojan Dolar.

Dr. Bojan Dolar je napisal doktorsko disertacijo z naslovom Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava. Namen raziskave je bil poglobljeno raziskati 1. generacijsko nasledstvo vodenja z vidika ključnih udeležencev, prenosnika in prevzemnika ter pridobiti nova spoznanja, izboljšati razumevanje tega pojava in prispevati k njegovi večji uspešnosti. Uporabljeni kvalitativna multipla študija primera in metoda analize vsebine sta pripeljali do prepoznavnih prispevkov k znanosti kot sta petdimenzionalni konceptualni okvir in nasledstvena usmeritev in do več ugotovitev uporabnih v nasledstveni praksi.

Novopromoviranim doktorjem znanosti iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem

13. marec 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo