Prvi VETWork novičnik

Izšel je prvi novičnik mednarodnega Erasmus+ projekta VETwork. Projekt se je začel oktobra 2020, do danes pa je bila že vzpostavljena spletna stran VETWork, ki se ne uporablja le za namene zunanjega komuniciranja, temveč tudi kot platforma za sodelovanje projektnih partnerjev. 

 

V tem času so bili tudi organizirani intervjuji v petih partnerskih organizacijah po vnaprej določenem standardnem naboru vprašanj, povezanih z digitalno pedagoško prakso. Intervjuji z vodstvenimi delavci, učitelji in študenti so bili opravljeni ločeno, v manjših skupinah, na podlagi teh pa so bile oblikovane strategije digitalne pedagogike šol.

Strategije imajo nekaj skupnih elementov, ki zajemajo:
• prihodnjo vlogo učnih platform, kot je MS Teams,
• ustvarjalno pedagogiko,
• razvoj učiteljev.

Šole so dodelile skupaj 50 učiteljev, ki bodo sodelovali v naslednjih fazah projekta: spletno usposabljanje učiteljev, delavnice in pilotne ure. 

Septembra 2021 je bilo tako na Madžarskem organizirano tridnevno skupno srečanje partnerjev. Udeležili so se ga pedagoški strokovni partnerji in si izmenjali izkušnje ter se pripravili na uspešno nadaljnje sodelovanje s partnerskimi šolami. Seznanili so se z metodami in orodji, ki zagotavljajo uspešno posredovanje na institucionalni ravni in dejanski digitalni prehod na podlagi strategij digitalne pedagogike.

V naslednji fazi projekta bo dokončana spletna stran Digitalna menijska kartica v treh jezikih (angleškem, madžarskem in slovenskem), izbrani učitelji partnerskih šol s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja pa bodo povabljeni na spletno učno izkušnjo na tej platformi.

Celoten novičnik si lahko preberete tukaj.

25. oktober 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo