Redne volitve dekana UP FM

Leto 2021 bo na UP Fakulteti za management, ko bomo, tako zaposleni kot študentje, volili novega dekana, ki bo našo institucijo vodil naslednja 4 leta. Senat UP FM je namreč na svoji 37. dopisni seji, ki je potekala v času od 28. 5. 2021 do 31. 5. 2021 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FM, poleg sklepa pa je Senat UP FM sprejel še rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil in obrazca za kandidaturo, ki so priloga sklepa. Za dan začetka razpisa volitev dekana UP FM, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 1. 6. 2021.

 

 

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvuStatutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:
 
  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici,
  • študenti vpisani na študijske programe članice in
  • ostali delavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

Po zbiranju kandidatur bomo tako v jesenskih mesecih, natančneje med 15. in 19. novembrom najprej deležni predstavitve kandidatov. 25. novembra bo nato napočil dan, ko bodo med 9. in 17. uro v prostorih fakultete potekale volitve dekana, pri čemer bo vsem omogočeno tudi predčasno glasovanje v torek, 23. novembra, prav tako med 9. in 17. uro. Že dan po volitvah, torej 26. novembra, pa bo znan zmagovalec, ki bo rektorici UP predlagan v imenovanje. 

V kolikor bo rezultat volitev zahteval 2. krog, bo ta potekal v četrtek, 2. decembra 2021. 

Izbira dekana je za institucijo izjemno pomembna, saj nakazuje pot razvoja v prihodnjem štiriletnem obdobju, zato vas pozivamo, da skrbno spremljate objave o volitvah in oddate svoj glas za izbranega kandidata.

Vse objave in podrobnosti bodo objavljene na podstrani "REDNE VOLITVE DEKANA", sproti vas bomo pa tudi obveščali preko komunikacijskih kanalov fakultete.

 

1. junij 2021 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo