SMaRT novičnik - hitro do novosti projekta

SMaRT projekt (Sales Management and Relationships for Trade) je osredotočen na pripravo novega kurikula za management prodaje in odnosov v živilski industriji. Želja sodelujočih je, da se v sklopu projekta razvijajo nove, na "učenju skozi igro" (eng. game-based learning), temelječe izobraževalne tehnike. Za Univerzo na Primorskem sta v projekt vpeti tako UP Fakulteta za management kot UP Fakulteta za turistične študije - Turistica. 

 

Prva faza projekta je sedaj zaključena. Pridružene članice so opravile terensko analizo in oblikovale učne načrte za management prodaje v živilski industriji. Kot rezultat sta na spletni strani projekta objavljeni:

  • analiza za profil management mednarodne prodaje ter
  • analiza medpredmetnih programov.

V septembru 2021 bodo tako v Italiji člani projektne skupine razpravljali o napredku pri izdelavi odprtih izobraževalnih virov, da bi lahko v pomladi 2022 že preizkusili razvoj učnih oblik, ki temeljijo na igrah. 

Vabljeni, da sledite novicam projekta in ostanete na tekočem z razvojem novega kurikula. To lahko naredite tako, da se na seznam prejemnikov vpišete na dnu spletne strani SMaRT

VPIS NA SMaRT NOVIČNIK  

 

19. julij 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo