ScienceJam 2022-2023

Tudi letos poteka tekmovanje ScienceJam – tekmovanje tržno usmerjenih znanstvenih projektov za srednješolce 3. in 4. (izjemoma lahko tudi 2.) letnika ter študente slovenskih univerz in visokošolskih zavodov. Na tekmovanju ekipe tekmujejo s znanstvenim projektom, za katerega so razvili tudi poslovni model. Namen tekmovanja je povezovanje znanosti in podjetnosti, s tem pa razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.

Od ekip tekmovalcev se pričakuje, da bodo pri znanstvenem projektu razvili aplikativno vrednost. To pomeni, da bodo rešitev, ki rešuje družbeni, okoljski, zdravstveni, kmetijski, industrijski, energetski, ipd. problem ali potrebo, znanstveno proučili in testirali, istočasno pa za njo razvili tudi poslovni model ter jo od samega začetka usmerjali na trg. 

Rok za oddajo je 10. marec 2023.

Tudi letos pa je zagotovljen nagradni sklad za najboljše tri ekipe iz vsake od obeh kategorij (dijaki, študenti) s finančno spodbudo.

Nagradni sklad letos za obe kategoriji skupaj znaša 4000€, torej po 2000€ za dijake in po 2000€ za študente. Nagrade bodo razdeljene po naslednjem ključu: 

  • Prvouvrščeni ekipi v kategoriji dijak in študent dobita po 1000€. 
  • Drugouvrščeni ekipi v kategoriji dijak in študent dobita po 618,05€. 
  • Tretjeuvrščeni v kategoriji dijak in študent dobita po 381,98€. 

Zakaj takšna takšna razdelitev? To bo nagradno vprašanje v finalu tekmovanja!

Ne pozabite:

  • prijavo (pisno nalogo in podatke) oddate na PRIJAVNEM OBRAZCU, do katerega dostopate iz spletne strani ScienceJam,
  • rok za oddajo pisnih nalog (po predlogi) je 10. marec 2023 do 23.59,
  • finale je 18. aprila 2023 v Novem mestu,
  • dolžina pisne naloge je omejena na 30 strani.

Več informacij o tekmovanju ScienceJam lahko dobite na spletni strani ScienceJam, za vse informacije pa lahko pišete na e-mail janez.gorenc@rc-nm.si oziroma pokličete na telefonsko številko 040 300 253. 

Tekmovanju ScienceJam nudi SPIRIT Slovenija partnersko podporo pri organizaciji z zagotavljanjem sredstev za nagradni sklad.

Več v novici Centra za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem Fakultete za management.

Predloga ScienceJam 2022-2023 (.docx, 245 KB)

 

13. februar 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo