WeGreen - Spodbujanje zelenega ali socialnega zelenega podjetništva: vpogledi iz Srbije

Uvedba Zakona o socialnem podjetništvu v Srbiji uvaja pojem varstva okolja skozi načelo trajnostne rasti in razvoja v skladu s 3. členom, kar pomeni, da se načrtuje, izvaja ter spodbuja socialno podjetništvo ob upoštevanju naslednjih vidikov:

  • zahteve glede varstva okolja;
  • boj proti podnebnim spremembam;
  • blaženje učinkov podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
  • preprečevanje prekomerne rabe naravnih virov;
  • povečanje energetske učinkovitosti ter uporaba obnovljivih virov energije in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

 

Vljudno vabljeni k branju: WeGreen - Fostering Green or Social Green Entrepreneurship: Insights from Serbia

 

 

 

 

4. julij 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo