Študentski projekti: Lokalna partnerstva

Projekt Lokalna partnerstva

Načelo partnerstva je glavno načelo Evropske unije pri reševanju ekonomskih, socialnih in političnih izzivov. Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni (nevladni). Predstavniki vseh treh sektorjev skupaj identificirajo probleme, si razdelijo odgovornosti in aktivnosti, skratka, delujejo kot partnerji za rešitev problema. Zato se bomo v okviru projekta združevali različni partnerji, s čimer se ne bodo le hitreje reševali do sedaj nedotaknjeni problemi ali problemi, s katerimi so se ukvarjali vsi, ne da bi vedeli drug za drugega, ampak se bodo predstavniki različnih sektorjev povezovali.

Z vzpostavitvijo lokalnih partnerstev bomo ne samo promovirali najvišjo stopnjo sodelovanja oz. vključenosti vseh deležnikov v proces odločanja, ampak konkretno pokazali, da se lahko skupnim sodelovanjem vseh problemi rešijo racionalneje in učinkoviteje. Z načrtovanjem skupne akcije bomo pridobili praktične izkušnje o vzpostavitvi in delovanju lokalnih partnerstev, kar nam bo pomagalo pri nadaljnjem delu v lokalni skupnosti.

Aktivnosti:

  • analiza lokalnega okolja z različnimi tehnikami in metodami, kjer bomo dobili ključne izzive in predlagali rešitve le-teh;
  • izvedba dogodka za predstavnike vseh treh sektorjev (teme: kaj je lokalno partnerstvo, kako deluje, identifikacija problemov v skupnosti, ki se lahko rešijo z lokalnim, partnerstvom, izbor problema, osnutek akcijskega načrta za rešitev problema);
  • promocija lokalnega partnerstva – predstavitev ideje in vabilo ostalim deležnikom, ki lahko prispevajo k rešitvi problema, konkretne rešitve, vabilo za sodelovanje) ter
  • promocija lokalnih partnerstev pri splošni javnosti, v nacionalnih in lokalnih medijih ter na socialnih omrežjih.


Raziskovalna naloga bo v prvem delu sestavljena iz analize stanja lokalnih izzivov, pri kateri bomo uporabili SPIN analizo, analizo zunanjega okolja, analizo drevesa problemov ter metodo pregleda statističnih podatkov, člankov in literature. Prav tako bomo pri temu uporabili tudi ugotovitve dogodka kjer bomo iskali izzive lokalnega okolja med različnimi partnerji. Drugi del naloge bo na osnovi analize stanja namenjen iskanju rešitev in sicer z metodo drevesa rešitev bomo prišli do rešitev izzivov ter naredili promocijski načrt lokalnega partnerstva pri splošni javnosti in med drugimi potencialnimi partnerji.  


Pri vzpostavljanju in delovanju lokalnih partnerstev bo Središče Rotunda so.p. igralo vlogo facilitatorja, ki izbira in povezuje ključne deležnike, jim pomaga identificirati probleme ter določiti potrebne aktivnosti za njihovo rešitev, promovira lokalno partnerstvo in skrbi za njegovo uspešno izvedbo (spremlja izvajanje, rešuje morebitne probleme, spodbuja partnerje, svetuje glede izvedbe aktivnosti ipd.). Študentje bodo pri tem dobili svoje odgovornosti v skladu z njihovimi kompetencami.

 

Študentka UP Fakultete za humanistične študije, Lana Milovanović, je o prvi izvedeni delavnici zapisala:

"V torek, 21. marca 2023, smo imeli izjemno produktivno delavnico, kjer smo se posvetili soustvarjanju razvoja območja 4 istrskih občin. Udeleženci so delili svoje ideje in izkušnje, ter prispevali k razpravi o tem, kako izboljšati naše okolje, gospodarstvo in družbeno življenje.

Vsi, ki vas zanima nadaljnje sodelovanje in soustvarjanje našega projekta, ste vljudno vabljeni k udeležbi naših prihodnjih delavnic. Sledite nam na Instagramu in Facebooku, da boste pravočasno obveščeni o vseh dogodkih in aktivnostih v okviru našega projekta. Skupaj lahko naredimo veliko za naše območje. Pridružite se nam in prispevajte k razvoju trajnostne prihodnosti našega okolja!"  

----------- 

Projekt »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

     

21. marec 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo