UP FM CRPZ uspešno pridobil nov evropski projekt "EEN Slovenia"

Center za razvoj in prenos znanj (CRPZ), ki deluje pod okriljem UP FM, je v konzorciju slovenskih partnerjev pod vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije, pridobil nov 3,5-letni projekt »EEN Slovenia«, sofinanciran iz evropskega programa »Single Market«, ki bo omogočal nadaljevanje izvajanja vloge regionalnega partnerja evropske podjetniške podporne mreže »Enterprise Europe Network« (EEN). 

Naloga CRPZ bo, na podlagi več kot 10-letnih izkušenj sodelovanja v mreži EEN, uspešno nadaljevati izvajanje podjetniških podpornih aktivnosti za inovativna, ambiciozna ter hitro-rastoča mikro, mala in srednja podjetja na Primorskem ter jim pomagati pri njihovi internacionalizaciji poslovanja na trgih EU in širše, pri spodbujanju razvoja inovacij, zaščiti le-teh s pravicami intelektualne lastnine, prenosu znanj in trženju tehnologij ter pri vključitvi podjetij v mednarodne raziskovalno-razvojne projekte, podprte s sredstvi programov EU.

Poleg podpore podjetjem, mreža EEN in z njo CRPZ nudi odlično priložnost tudi raziskovalnim organizacijam, raziskovalnim skupinam in posameznim raziskovalcem, da svoje (ne)tehnološke inovacije, kot rezultat raziskovalnih projektov, ponudijo gospodarstvu oz. trgu v obliki objave tehnoloških ponudb ter se na »Reasearch2Business« dogodkih, organiziranih pod okriljem mreže EEN, predstavijo s svojimi projektnimi idejami ali predlogi ter mrežijo s ciljem vzpostavljanja projektnih partnerstev oz. konzorcijev. Nenazadnje, mreža EEN omogoča tudi pomoč raziskovalcem z brezplačnimi objavami oglasov za iskanje projektnih partnerjev za oblikovanje projektnih konzorcijev ter skupne prijave EU projektov.

14. januar 2022 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo