Uspešno izveden virtualni poslovni mreženjski dogodek B2B@EUSAIR FORUM 2021

Center za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem, ki deluje pod okriljem Fakultete za management, je kot lokalna točka evropske podjetniške podporne mreže Enterprise Europe Network, v okviru 6. EUSAIR FORUM-a, 11. maja 2021, uspešno organiziral mednarodni virtualni mreženjski podjetniški dogodek B2B@EUSAIR FORUM 2021.

Podjetniškega dogodka se je udeležilo 123 udeležencev iz 17 držav, ki delujejo na področjih »modre rasti«, transporta in logistike, okoljevarstva in okoljskih tehnologij ter trajnostno usmerjenega turizma.

Med udeleženci je bilo 56 podjetij, 16 predstavnikov univerz, 11 NVO-jev, 9 start-up podjetij, 6 predstavnikov agencij, 5 raziskovalnih inštitucij in vladnih organizacij ter še nekaj freelancerjev. V sklopu mreženja je bilo prek mreženjske platforme registriranih 94 in izvedenih prek 62 poslovnih sestankov.

Upamo in verjamemo, da so se v okviru izvedenih poslovnih in raziskovalnih srečanj spletle nove poslovne vezi in raziskovalna sodelovanja, ki bodo prispevala h gospodarski, socialni blaginji in rasti v regiji, ki jo pokriva iniciativa EUSAIR ter k izboljšanju njene privlačnosti, konkurenčnosti in povezljivosti.

 

Besedilo spisal: Sebastjan Rosa

13. maj 2021 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo