V slovo Tončiju Kuzmaniću

Študente in zaposlene na Fakulteti za management Univerze na Primorskem je presenetila in presunila novica, da je umrl naš kolega, profesor, sodelavec, izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić. Kot dolgoletni profesor na Fakulteti za management je sooblikoval študijske programe, vnašal v predavanja ostrino, kritičnost in argumentacijo ter spodbujal živahne razprave na srečanjih in izobraževanjih zaposlenih.

Njegov uvod je bil vedno izzivalen, češ: «dajmo misliti, dajmo misliti univerzo in dajmo misliti univerzo v družbi«. Odpiral je vsebinske dimenzije študija, študijskih programov, politik izobraževanja in se kritično oziral na vsakdanje prakse visokošolskih zavodov. Stremel je k družbi, v kateri je znanje vrlina, razmišljanje pa cilj izobraževalnega procesa. Mnogo besed je namenil argumentaciji potrebe po humanističnih in družboslovnih znanostih, predvsem pa zagovarjal tiste študijske programe in predmete, ki problematizirajo naučenost, repeticijo, oddaljenost med udeleženci študijskega procesa. Kritičen, a hkrati kolegialen, pripravljen sodelovati, če je le začutil, da nastaja nekaj novega, drugačnega. 

Ostal nam bo v spominu kot človek, družboslovec, humanist, katerega cilj je bil – misliti.

 

22. november 2021 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo