Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023

VOLITVE REKTORJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2023

Senat Univerze na Primorskem je na 37. redni seji dne 22. 3. 2023 sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem.

Sestavni del Sklepa o razpisu volitev je:  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem začnejo 22. 3. 2023, teči roki za volilna opravila.

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja je rok za vlaganje kandidatur za rektorja Univerze na Primorskem od 22. 3. 2023 do 21. 4. 2023 do 12. ure.

Volilno pravico za izvolitev rektorja Univerze na Primorskem imajo tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
  • študenti in
  • drugi delavci.

Podrobnejša navodila in obrazci so objavljeni na povezavi Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023.

VEČ INFORMACIJ na spletni strani UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

23. marec 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo