Vzpostavitev nacionalnega XR in Web4.0 partnerstva

Projekt Think XR, ki je finančno podprt v okviru Norveškega finančnega mehanizma (Program Izobraževanje – krepitev človeških virov) od 1. 7. 2022, predstavlja izjemno priložnost za nadgradnjo digitalnih kompetenc in izobraževanje na področju tehnologij navidezne in razširjene resničnosti (XR). 

V XR partnerstvo vabimo fakultete, višje šole, srednje šole, podjetja in organizacije in druge zainteresirane inštitucije. Svojo pridružitev v partnerstvo lahko izrazite tudi v e-obliki na povezavi TUKAJ.

Memorandum XR partnerstvo obravnava naslednje točke:

  1. Pomen XR tehnologij: Analiza trenutnih trendov in prihodnjih priložnosti, ki jih prinašajo XR tehnologije, vključno z vplivom na izobraževanje in industrijo.
  2. Cilji nacionalnega XR in Web4.0 partnerstva: Poudarek na povečanju digitalnih kompetenc, razvoju inovativnih pedagoških pristopov in vzpostavitvi kreativnega učnega okolja.
  3. Vizija EU in nacionalno partnerstvo: Poudarek na vlogi Slovenije v širših evropskih prizadevanjih na področju Web 4.0 in virtualnih svetov, temelječ na pripadajoči strategija EU o Web 4.0 in virtualnih svetovih.

Vabljeni k pristopu v partnerstvo: 

Vzpostavitev nacionalnega XR in Web4.0 partnerstva za razvoj digitalnih kompetenc se je zgodil 26. 9. 2023  v CENTRU NOORDUNG VITANJE. Več o dogodku si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Nosilec projekta je Šolski center Slovenske Konjice-Zreče. V sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, Univerzo na Primorskem, Fakulteto za management, podjetjem Hashnet d.o.o., Unior Kovaško industrijo d.d. ter našim norveškim partnerjem Norwegian University of Science and Technology (NTNU), smo združili svoje moči in znanje za ustvarjanje prihodnosti, ki temelji na XR tehnologijah.

V okviru projekta Think XR smo vzpostavili multidisciplinarno skupino strokovnjakov, ki sodeluje pri usmerjanju projektnih aktivnosti. Izvedli smo analizo stanja, potreb in trendov v izobraževanju ter gospodarstvu. Ta analiza nam je služila kot trdna podlaga za razvoj novih procesov in programskih modulov za izobraževanje, ki bodo vključevali XR tehnologije. V sklopu projekta Think XR smo vzpostavili demonstracijski center XR tehnologij tako v Slovenskih Konjicah kot tudi v Ljubljani, opremljena s sodobno XR tehnologijo. Poleg tega smo oblikovali program XR akademije v obsegu 100 ur, ki omogoča učiteljem in mentorjem pridobivanje potrebnih znanj za poučevanje XR tehnologij. V naslednjih mesecih pripravljamo izvedbo prvih pilotnih izvedb XR vsebin za dijake in študente, ki bodo tako pridobivali nova znanja ob sodobnih XR tehnologijah.

S projektom Think XR povezujemo strokovnjake, izobraževalne ustanove, mentorje, podjetja, organizacije in vodilne strokovnjake na področju tehnologij navidezne in razširjene resničnosti (XR tehnologij) v XR partnerstvo za razvoj digitalnih kompetenc.

 

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.  Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

      


Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo!

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.  Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

 

17. oktober 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo