V teku je 26. redna letna konferenca WEHIA 2023

Od 22. do 24. junija 2023 poteka 26. redna letna konferenca WEHIA 2023 v so-organizaciji s Katoliškim inštitutom, Fakulteto za pravo in poslovne vede (FPPV) in Univerzo na Primorskem, Fakulteto za management.

Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents (WEHIA) 2023 združuje raziskovalce številnih področij znanosti. Uvodoma so udeležence, ki prihajajo z vsega sveta, pozdravili predstavniki organizatorjev, dekan Fakultete za pravo in poslovne vede, doc. dr. Mitja Steinbacher, dekanja UP Fakultete za management, izr. prof. dr. Tatjana Horvat, prodekanja UP Fakultete za management, izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip ter prof. dr. Giulia Iori, predsednica ESHIA. Slavnostni govorniki konference so izr. prof. dr. Tiziana Assenza (Toulouse School of Economics), prof. dr. Herbert Dawid (Bielefeld University), in dr. Robert L. Axtell (George Mason University).

Na fotografiji od leve proti desni: izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip (prodekanja UPFM in podpredsednica org. odbora WEHIA 2023), doc. dr. Mitja Steinbacher (dekan FPPV in predsednik org. odbora Wehia 2023), izr. prof. dr. Tatjana Horvat (dekanja UPFM in podpredsednica org. odbora Wehia 2023) in prof. dr. Giulia Iori (predsednica ESHIA).

WEHIA 2023 je edinstvena priložnost za predstavitev in razpravo o najnovejših raziskavah o različnih vidikih modeliranja na podlagi agentov, kot so uporaba vedenjskih hevristik, kompleksna omrežja, interakcije na mikroravni in vzorci na makroravni, ocenjevanje in umerjanje modelov na podlagi agentov.

Na fotografiji: izr. prof. dr. Tatjana Horvat in doc. dr. Mitja Steinbacher

Raziskave z različnih področij - ekonomije, psihologije, sociologije, okolja, računalništva, inženirstva, fizike in do interdisciplinarnih področij umetne inteligence - se lahko izkažejo za koristne pri razvoju novih pronicljivih pristopov h ključnim vprašanjem, kot so izvor, razvoj in blaženje gospodarske rasti, finančna nestanovitnost, digitalne valute, podnebne spremembe, porazdelitev dohodka in premoženja, kot tudi k vprašanjem, kot so razvoj kulture, širjenje informacij, pojav nasilja in številnim drugim.

 

Na fotografiji: izr. prof. dr. Tiziana Assenza

V posameznih sekcijah konference sodelujejo tudi zaposleni UPFM in sicer dekanja UPFM, izr. prof. dr. Tatjana Horvat v sekciji 6C, Energy, Climate Policy & Trade s prispevkom “The changes in M&A transactions due to the trade dispute between China and the USA” (avtorji Tatjana Horvat, Phillip Windischbacher in Vito Bobek). Mladi raziskovalec in asistent UPFM, Jan Frančeškin, pa v sekciji 10D, Health, Environment & Tourism, kjer predstavi prispevek z naslovom “Impact of tourist vouchers on the efficiency of the Slovenian hospitality sector” (avtorja Jan Frančeškin in Štefan Bojnec).

Konferenca omogoča raziskovalcem iz različnih institucij, univerz in držav delitev svojih najnovejših raziskav, idej, odkritij in inovacij. Udeleženci pridobijo vpogled v najnovejše trende in pristope na svojih področjih ter dragocenih znanj iz prve roke. Konferenca je odlična priložnost za vzpostavljanje novih povezav in mreženja z drugimi raziskovalci, strokovnjaki in udeleženci iz istega ali sorodnih področij. Prav tako konferenca nudi izjemno priložnost za navdihovanje in motivacijo, namreč mreženje z drugimi raziskovalci, ki delajo na podobnih področjih, lahko okrepi strast do dela ter spodbudi nove ideje.

Konferenca je privabila udeležence z vsega sveta. Za odlično organizacijo, izjemen trud ter pripravljenost pa gredo zahvale predsedniku odbora, doc. dr. Mitji Steinbacherju, podpredsednici izr. prof. dr. Tatjani Horvat, podpredsednici izr. prof. dr. Ani Grdović Gnip ter vsem strokovnim sodelavcem in predavateljem, ki so s svojim sodelovanjem prispevali k odlično izpeljani konferenci.

Vabljeni k ogledu fotogalerije (spodaj).

WEHIA 2023

22. junij 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo