MIC konferenca tokrat v okviru mednarodnega tedna evropske univerze Transform 4 Europe

Management International Conference - MIC je v okviru UP Fakultete za management potekala že v 22 izvedbi, tokrat prvič v okviru mednarodnega tedna evropske univerze Transform 4 Europe (t4eu week), ki je v tem tednu potekal na Univerzi v Trstu, eni od partneric evropske univerze, katere del bo od jeseni polnopravno tudi UP. T4EU week je potekal na temo čezmejnega sodelovanja - "cross-boarder Europe" in tovrstna skupna organizacija kaže na odlično medsosedsko sodelovanje.  

Cilj konference MIC 2023, ki je potekala od 7. do 10. junija 2023, je bilo osvetliti zeleno, digitalno in vključujočo družbo. Pridružili so se nam različni raziskovalci, strokovnjaki in izobraževalci, ki so s skupnostjo MIC delili svoje zamisli, raziskave in scenarije z različnih vidikov: managementa, ekonomije, organizacijskih študij, financ in računovodstva, izobraževanja ali katerega koli drugega vidika, ki lahko prispeva k plodni, izzivalni in zanimivi razpravi. Slavnostni govornik letošnje konference je bil dr. Wayne Holmes iz UCL Knowledge Lab na University College London, VB. Udeležence konference MIC je prav tako pozdravila rektorica Univerze na Primorskem, dr. Klavdija Kutnar. Sledili so pozdravi dekanje Fakultete za ekonomijo, poslovne vede, matematiko in statistiko Univerze v Trstu, dr. Donate Vianelli, dekanje UP Fakultete za management, dr. Tatjane Horvat ter dr. Roberta Zenzerovića iz Univerze Juraja Dobrile v Pulju, Fakultete za ekonomijo in turizem "Dr. Mijo Mirković".  

Letos smo v okviru MIC prvič organizirali pred-konferenčni dan kot enodnevni dogodek za doktorske študente. S tem smo želeli ustvariti vključujoče okolje za izmenjavo vprašanj, idej in povratnih informacij o nekaterih ključnih vprašanjih, ki se pojavljajo v procesu doktorskega študija. Na predkonferenčnem dnevu so razpravljali o raziskovalnih problemih, metodoloških izzivih, lahko so podali konstruktivne povratne informacije o delu drugih udeležencev, prav tako so prejeli povratne informacije o svojem delu in se srečali z izkušenimi raziskovalci ter navezovali stike s kolegi.

V okviru predkonferenčnega dneva sta bili izvedeni tudi dve delavnici – Workshop on Quantitative Methodology: Case study - Measuring Illicit Financial Flows (dr. Bojan Nastav) in Workshop on Qualitative Methodology: Getting Started with Text Analysis (dr. Annamaria Tuan). Sledil je hekaton "The “1X3” Research Hackathon Project", ki ga je moderiral dr. Guido Bortoluzzi. Med raziskovalnim hekatonom so doktorski študenti pripravljali predlog empirične raziskave.

Drugi dan konference je bil prepleten z različnimi predstavitvami, ki so se pričele že ob 9. uri zjutraj. Med izvajalci so bili tudi predavatelji UPFM, in sicer:

Po izvedenih sekcijah je sledil slavnostni nagovor, v katerem je dr. Wayne govoril o umetni inteligenci (UI), ki je pogosto razglašena za "rešitev" številnih ključnih problemov izobraževanja. Vendar je takšna trditev običajno neutemeljena z dokazi in preveč poenostavljena, saj ne obsega vprašanj, kot so zastopanost, pedagogika, nadzor, človekove pravice in etika. V govoru je obravnaval uporabo in poučevanje umetne inteligence v visokem šolstvu z vidika kritičnih študij in človekovih pravic. Obravnaval je mnoge ključne mite, raziskal slona v sobi (ChatGPT in podobna orodja), se zavzel za novo pot in postavil več vprašanj o umetni inteligenci in prihodnosti učenja kot odgovorov. Pomembno je, da se razvoj in uporaba umetne inteligence v visokošolskem izobraževanju izvajata ob premišljenem načrtovanju in tesnem sodelovanju z izobraževalci in študenti. Tako se lahko umetna inteligenca uporablja kot orodje za izboljšanje učnih izkušenj in podporo. 

 

   

Po slavnostnem nagovoru je sledila okrogla miza z naslovom "Toward Green, Inclusive, and Digital Growth: Are Synergies Possible Among the Three?", ki se je odvijala v gradu Miramar (Castello di Miramare) in jo je moderiral dr. Guido Bortoluzzi. Okrogla miza je gostila naslednje ugledne goste: 

Konferenca se je zaključila v petek, 9. junija 2023, ko so potekale še številne sekcije. Nekatere izmed njih so izvedli tudi predavatelji UPFM:

V popoldanskem času je potekal še "Meet the Editors Panel", ki jo je vodil dr. Štefan Bojnec. Predstavljene so bile naslednje revije:

MIC 2023 je tako za nami. Konferenca je privabila kar 140 udeležencev v treh dneh iz 26 držav. Za odlično organizacijo, izjemen trud ter pripravljenost pa gredo zahvale ekipi UPFM, predvsem predsednici konference dr. Aniti Trnavčević in članicam organizacijskega odbora, dr. Suzani Laporšek, mag. Suzani Sedmak in dr. Ani Grdović Gnip ter vsem strokovnim sodelavcem in profesorjem, ki so s svojim sodelovanjem prispevali k odlično izpeljani konferenci.

 

"ChatGPT...
...looks human like, but it isn't.
...looks accurate, but it isn't.
...looks intelligent, but it isn't.
...looks as if it understands, but it doesn't." - dr. Wayne Holmes

 

Vabljeni k ogledu fotogalerije (spodaj).

 

Konferenco so organizirale tri partnerske institucije:

logo_UPFM
University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia

 

LOGOTIPO_DEAMS_UNITS_2022_2
University of Trieste, Department of Economics, Business, Mathematics and Statistics (DEAMS)

 

fet_hr
Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", Croatia

 

MIC 2023

9. junij 2023 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo