Za rektorico Univerze na Primorskem ponovno izvoljena prof. dr. Klavdija Kutnar

Na volitvah rektorja Univerze na Primorskem, ki so potekale predčasno v ponedeljek, 22. maja 2023 in redno v četrtek, 25. maja 2023, je bila za rektorico Univerze na Primorskem ponovno izvoljena kandidatka prof. dr. Klavdija Kutnar.

Volilni odbori so po zaprtju treh volišč preverili veljavnost oddanih glasovnic, prešteli veljavne glasove in jih nato pretvorili v točke. Zatem je predsednik volilne komisije, izredni profesor dr. Mihael Perman, predstavil neuradne rezultate.

Volilna udeležba je bila po skupinah:  
- med visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, 81-odstotna;
- med drugimi zaposlenimi UP, 84-odstotna in
- med študentkami in študenti 6,4-odstotna.

Na podlagi preštetih veljavnih glasovnic je kandidatka prof. dr. Klavdija Kutnar prejela 62,85 % veljavnih točk, kandidat prof. dr. Matjaž Novak pa 37,15 % veljavnih točk. 

Rektorici čestitamo in želimo uspešno in učinkovito vodenje Univerze na Primorskem.

*Rezultate mora potrditi še Senat univerze, do takrat veljajo za neuradne. 

Več informacij na spletni strani UP.

 
25. maj 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo