Zaključna konferenca projekta Think XR osvetlila prihodnost izobraževanja z novimi tehnologijami

V torek, 23. aprila 2024 je v Kristalni palači (BTC, Ljubljana) potekala nacionalna in zaključna konferenca projekta Think XR, ki je združila vrhunske strokovnjake, učitelje, študente in ustvarjalce izobraževalnih tehnologij z namenom razprave o prihodnosti izobraževanja. Dogodek je prinesel obsežen pregled in razpravo o inovativnih tehnologijah, ki spreminjajo pokrajino izobraževanja.

Dogodek se je začel s pozdravnimi govorci, med katerimi so bili mag. Jasmina Mihelak Zupančič iz ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Urban Kodrič iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Aleksander Sladojević iz Centra RS za poklicno izobraževanje.

Med vrhunci dogodka je bil panel o strategijah, ki bi jih morala Slovenija sprejeti pri uvajanju novih tehnologij v izobraževanje, s prispevki strokovnjakov, kot so Darko Mali, dr. Borut Čampelj, Amela Sambolić Beganović, Urban Kodrič in mag. Marko Papić.

Okroglo mizo z naslovom Uvedba novih XR programskih modulov in kurikuluma v izobraževalne ustanove - izzivi in priložnosti je moderiral viš. pred. Matevž Malej iz UP Fakultete za management, na njej pa so sodelovali:

  • Prof. dr. Janko Žmitek - VIST – Fakulteta za aplikativne vede
  • mag. Jasmina Mihelak Zupančič - ŠC Slovenske Konjice-Zreče
  • dr. Jože Guna – Fakulteta za Elektrotehniko, Naravoslovnotehniška fakulteta
  • Adrijana Hodak - ŠC Nova Gorica/Medpodjetniški izobraževalni center

Vabljeni k ogledu videa od 2:01:30 dalje tukaj ali spodaj.

Poleg tega so udeleženci imeli priložnost slišati predstavitve in razprave o pametnih učilnicah, uvedbi novih XR programskih modulov, razvoju e-učbenikov in prihodnosti izobraževanja, ki so jih vodili izkušeni strokovnjaki in akademiki.

Osrednji poudarki popoldanskega dela konference so vključevali predavanja o praktičnih aplikacijah XR tehnologij v izobraževanju, prednostih sodelovanja v strateškem XR in WEB4.0 partnerstvu ter okroglo mizo o razvoju digitalnih kompetenc in povezovanju izobraževalnega sistema z gospodarstvom.

Dogodek se je zaključil s še nekaj zanimivimi predstavitvami in okroglimi mizami, ki so osvetlile globalne trende v izobraževanju in vlogo učiteljev v prihodnosti.

Nacionalna konferenca projekta Think XR je tako prispevala k širšemu razumevanju vpliva novih tehnologij na izobraževanje in spodbudila konstruktivno razpravo o prihodnosti izobraževalnega sistema v Sloveniji.

VIDEO

 

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.  Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    


Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo!

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.  Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

25. april 2024 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo