AISAB - projekt, ki združuje študente in podjetja

V okviru mednarodnega programa Erasmus+ strateška partnerstva, poteka na UP FM projekt, usmerjen v dosego uporabnih inovacij za študente in podjetja (The Applied Innovation for Students in Business - AISAB). Čas je, da prikažemo predvsem tekoče aktivnosti, pri katerih so ključno vlogo pri povezovanju univerze in gospodarstva odigrali naši študentje. 

V zadnjem obdobju se je Univerza na Primorskem - Fakulteta za management osredotočila na drugi del procesa svetovanja študentov v MSP. Skupina 11 dodiplomskih študentov je ob podpori mentorjev - prof. dr. Boruta Likarja in doc. dr. Petra Štruklja - vzpostavila sodelovanje s petimi podjetji. Na začetku so bili študentje usposobljeni za svetovalno delo in opremljeni s potrebnimi navodili in materiali. Vzpostavili so stike z MSP in predstavili cilje projekta AISAB in pričakovane koristi za sodelujoča podjetja. V naslednji fazi so MSP in študenti skupaj opredelili izzive podjetij ter skupaj z vodstvom izbrali najbolj relevantne. Za predstavljeni izziv študentje ustvarili ideje za možne rešitve in pripravili projektne predloge, ki so jih predstavili MSP. Sodelujoči člani so zelo ponosni, da so nekatere sprejete rešitve v dnevni podjetniški praksi tudi zaživele, kar lahko preberete v spodnjem praktičnem primeru.

Za motivacijo študentov je bil opredeljen tudi nabor koristi, ki so pomembne za njihov nadaljnji strokovni razvoj in reference:

  • Novo znanje, pridobljene izkušnje
  • Reference v mednarodnem projektu
  • Opravljeni  izpit
  • Fakultetno potrdilo o sodelovanju
  • Mednarodni certifikat o sodelovanju
  • Možnost nadaljevanja dela - diploma (nekateri študenti so izrazili to zanimanje in bodo to storili)

Glede na oceno rezultatov projektov s študenti so poudarili, da so bili zelo motivirani za delo in poročali o visoki dodani vrednosti za svoj razvoj.

 

 

 

Inovacija procesa rezervacije v podjetju za oddajo avtodomov - Nest Campers d.o.o. 

 Team študentov: Marijo Moćič, Klavdija Tojnko, Lorena Šket, Sara Mahmutović

 

Nest Campers d.o.o. je majhno podjetje za oddajo avtodomov, kjer lahko kupec najame manjši ali večji ''kamper''. Imeli so izziv s sledenjem rezervacij za že zasedena vozila. Študentje so vzpostavili stik ravno v času, ko so v podjetju pričeli razmišljati o problemu in postopku iskanja rešitve. Najprej smo izziv jasno opredelili in v nadaljevanju poiskali možne kreativne rešitve s tehniko ''možganske nevihte''. Po selekciji so dve najboljši rešitvi predstavili podjetju. Ti so izbrali najprimernejšo in jo ob pohvali študentom že implementirali v postopek rezervacije svojih vozil.

  

 

Ostali sodelujoči:

  • študentje: Barbara Kokalj, Matej Vrečič, Marko Stanonik, Monika Kovačič, Julija Kampijut, Niko Kroflič, Dalija Čučko
  • podjetja: Alpina Žiri d.o.o., Ljubljanske mlekarne D.O.O., PVC Nagode, d.o.o.

Podrobnejše informacije o projektu:

 

Tekst: Borut Likar, Peter Štrukelj
Foto: NestCampers.com
9. oktober 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo