Člani projektne skupine CRO-Wayv predstavili trženjski načrt za podjetje EMIGMA d.o.o.

Sestanek med študenti projektne skupine CRO-Wayv za predstavitev vsebine Trženjskega načrta za podjetje EMIGMA d.o.o. in generalnim managerjem g. Mitjo Vatovcem

Podjetje Emigma d.o.o., s sedežem v Kopru, razvija spletne in mobilne aplikacije za majhna, srednja in velika podjetja, javno upravo in druge organizacije.

Skupina študentov UP, Fakultete za management (UP FM) je od začetka januarja 2023 do konca maja 2023 pripravila končno verzijo Trženjskega načrta ter PowerPoint predstavitev za podjetje EMIGMA d.o.o.

Vsak študent je bil zadolžen za vsaj eno poglavje. Leonardo Hašič in Aljoša Šček pa sta prevzela po dve poglavji kot tudi koordinacijo celotne vsebine Trženjskega načrta.

Za samo predstavitev je bila izdelana prezentacija v PowerPointu na predlogi UP FM. Vsak študent je izdelal dve do tri drsnice in jih v pet minutni razlagi predstavil direktorju podjetja EMIGMA d.o.o.

Na koncu predstavitve Trženjskega načrta je Aleksander Janeš predstavil še poslovni model (as-is; kot-je) podjetja. Poslovni model je bil oblikovan na osnovi vsebine Trženjskega načrta.

Celotna predstavitev je trajala 35 minut.

Direktor g. Mitja Vatovec je bil s predstavljenimi rezultati zadovoljen, kot je povedal: »po pričakovanjih saj gre za študente FM«. Komentiral je tudi okvirne ocenjeno pričakovano vrednost hrvaškega trga kot tudi strošek marketinga in dobička. Saj kot strokovnjak odlično pozna razmere na trgih delovanja podjetja.

Slike prikazujejo predstavitev vsebine Trženjskega načrta v sejni sobi podjetja EMIGMA d.o.o., ki so ga samostojno izdelali študenti UP FM projektne skupine CRO-Wayv.

Slike si lahko ogledate tukaj.

PRISOTNI:

-EMIGMA d.o.o.: g. Mitja Vatovec, general manager

-Sodelujoči študenti:

  • Leonardo Hašič
  • Aljoša Šček
  • Nataliia Timokhina
  • Sara Ujčič
  • Narajan Mehmedović
  • Andrej Milinković

Pedagoški vodja: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

Projekt »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

25. maj 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo