Delavnica: Izzivi družboslovnega raziskovanja v okviru projekta Zelena digitalna in vključujoča UP

Delavnica: Izzivi družboslovnega raziskovanja

V sredo, 1. februarja 2023 je bila na Fakulteti za management Univerze na Primorskem organizirana delavnica o izzivih družboslovnega raziskovanja v slovenskem jeziku, v petek, 3. februarja 2023 pa je potekala tudi v angleškem jeziku, vendar v online izvedbi. Delavnico sta izvedla predavatelja UPFM, prof. dr. Anita Trnavčević in prof. dr. Štefan Bojnec.

Prof. dr. Anita Trnavčević je izvedla prvi del delavnice "Kako spraševati", kjer je izpostavila problematičnost Likertove lestvice, ki danes spada med najbolj priljubljene v družboslovnem raziskovanju. Porodilo se je vprašanje o smiselnosti omenjene lestvice za različne tipe vprašanj oziroma trditev, ki se ne nanašajo na osebna stališča, saj lahko vodijo v različne interpretacije, ki pa ne morejo biti pogoj za dobro znanstveno raziskavo. Ključnega pomena za kakovost zbranih podatkov je namreč način, kako je trditev oziroma vprašanje zapisano ter katero lestvico izberemo. 

V drugem delu, kjer je delavnico "Akademsko pisanje" izvedel prof. dr. Štefan Bojnec so doktorski študenti, mladi raziskovalci ter podoktorandi pridobili nova znanja in veščine akademskega pisanja za objavo znanstvenih člankov v mednarodnih ekonomskih in poslovnih revijah. Prof. dr. Bojnec je predstavil postopek, standardne prakse in svoje izkušnje z objavljanjem izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, izpostavil je pomen sistematičnega pregleda relevantne literature, poudaril je elemente, ki jih mora mednarodno veljaven članek vsebovati, pomen dobrega povzetka, nenazadnje pa tudi morebitne nevšečnosti, pasti in nezaupanja vredne prakse, s katerimi se tako mladi kot že bolj izkušeni raziskovalci srečujejo v procesu objave svojih del.

Udeleženci so bili nad celotno delavnico navdušeni, kar lahko preberete v nadaljevanju.

»Delavnica je bila zelo koristna za raziskovalce in akademike, ki se ukvarjajo z družboslovjem. Ponudila je odlično priložnost za mreženje s kolegi, deljenje izkušenj, razpravljanje o skupnih izzivih in učenje o novih tehnikah za učinkovito raziskovanje in pisanje akademskih besedil. Delavnice kot je ta so zelo koristno orodje za izboljšanje kakovosti družboslovnega raziskovanja in akademskega pisanja.« - Lea Primožič, strokovnjakinja za odnose z javnostmi v InnoRenew CoE in doktorska študentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 

»Bilo je zelo koristno za raziskovalce na različnih področjih raziskovanja, tako za doktorske študente, mlade raziskovalce kot tudi podoktorande. Predstavljeni so bili praktični primeri, ki jih v literaturi težje zasledimo. Celotna delavnica je bila izjemna priložnost za pridobitev izluščene modrosti akademskega pisanja.« - Dean Lipovac, asistent z doktoratom, zaposlen na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, oddelek za psihologijo.

»Predavatelja prof. dr. Štefan Bojnec in prof. dr. Anita Trnavčević sta strokovno predstavila vsebine delavnice, ki mi bodo v pomoč pri pisanju znanstvenih člankov in pripravi vprašalnikov za raziskave. Delavnica in delo v skupinah pri prof. dr. Aniti Trnavčević mi je bilo zelo poučno in sem se veliko naučila, saj sem si z delom veliko zapolnila in mi bo v pomoč pri pripravi vprašalnikov. Prof. dr. Štefan Bojnec je podal dobre napotke in nasveti pri pripravi in oddaji člankov v revije.« - Pred. Sandra Martinuč, mag. zdr. nege, strokovna svetnica, članica Katedre za zdravstveno nego na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Usposabljanje je organizirano v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem, ki obsega tri pilotne projekte, osredotočene na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0. CILJ pilotnih projektov je opremljanje študentov s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0, pri tem so v ospredju načela UP: 

  • Kakovostna študentska izkušnja;
  • Fleksibilne študijske poti;
  • Prilagodljivo in na potrebe okolice odzivno učno okolje;
  • Usklajenost s koncepti vseživljenjskega učenja;
  • Zagotavljanje enakih možnosti in uravnoteženega zastopanja spolov na vseh študijskih področjih.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

3. februar 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo