Dodatni razpis ERASMUS+ KA103 za praktično usposabljanje študentov

Na spletni strani Univerze na Primorskem je objavljen dodatni razpis ERASMUS+ KA103 za praktično usposabljanje študentov (ERASMUS+ KA103 pogodbeno leto 2018).

 

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave razpisa, traja pa do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 4. marca 2020.

 

Izbrani kandidati morajo zaključiti s prakso do 31. 05. 2020!

 

Ne spreglejte!

Prijavijo se lahko samo študenti s statusom. Ob prijavi morajo kandidati imeti že vzpostavljen dogovor z organizacijo gostiteljico in s strani vseh udeležencev podpisan sporazum z namenom praktičnega usposabljanja.
 

Za dodatne informacije pišite na erasmus.student@fm-kp.si.

 

12. december 2019 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo