Dr. Jana Hojnik zaključila mobilnost na Malti

Doc. dr. Jana Hojnik je z 16. decembrom 2019 zaključila 3-mesečno mobilnost na University of Malta, Faculty of Economics, Management and Accountancy (FEMA), Msida, Malta. V okviru projekta Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 je tekom gostovanja na prej omenjeni fakulteti poučevala in sodelovala v pedagoškem procesu pri predmetih, ki vključujejo podjetniške vsebine tako na dodiplomskem študiju kot na MBA študiju.

 

Intenzivno se je vključila tudi v proces mentoriranja in razvijanja podjetniških idej pri predmetu Entrepreneurship and New Venture Creation, kjer je pomagala 11 skupinam študentom pri razvijanju in testiranju njihove poslovne ideje. Poleg intenzivne vključenosti v pedagoško delo na gostujoči instituciji ji je delo s tamkajšnjimi kolegi omogočilo razvoj novih oblik sodelovanja tako na pedagoškem kot raziskovalnem področju.

Poleg pedagoškega dela so se v času mobilnosti zgodile tudi številne druge posredno ali neposredno povezane pedagoške in raziskovalne dejavnosti tako med gostujočo, kot tudi drugimi institucijami. Tako je doc. dr. Jana Hojnik sodelovala v okviru Global Entrepreneurship Week Malta kot članica panela, kjer so ocenjevali in pa podali komentarje na poslovne ideje MBA študentov.  

 

19. december 2019 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo