Inovacijsko sodelovanje študentov UP FM z gospodarstvom v okviru mednarodnega projekta AISAB

Fakulteta za management Univerze na Primorskem sodeluje v mednarodnem projektu AISAB na področju inovacij in razvoja. V projekt je vključenih devet študentov magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja: Mateja Bucaj, Selma Fijuljanin, Petra Hozjan, Korana Kovačević, Klemen Leonard, Anja Nograšek, Valentina Pecchiari, Daria Safronova in Tina Žitko. Nosilca projekta in mentorja sta prof. dr. Borut Likar in doc. dr. Peter Štrukelj.

Namen projekta je znotraj Evropske unije izboljšati stopnjo inovativnosti in njenih učinkov, še posebno v malih in srednjih podjetjih. Na eni strani gre za razvijanje veščin, ki podpirajo inovativnost v malih in srednjih podjetjih prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz okvira visokošolskih izobraževalnih ustanov. Na drugi strani pa gre za razvoj učnih materialov, ki izboljšujejo veščine študentov pri ocenjevanju in vpeljevanju inovacij, ter razvoj orodij, ki jih študenti lahko uporabljajo za doseganje večjega vpliva, ko svetujejo v malih in srednjih podjetjih. Projekt prav tako razvija sistem orodij za mala in srednja podjetja za samodiagnozo lastne inovacijske prakse ter uveljavlja podjetniške metode za izboljševanje inovacijskih praks v malih in srednjih podjetjih. Projekt poteka od septembra 2017 do aprila 2020.

V okviru projekta smo na fakulteti izvedli že tri študentske inovacijske svetovalne projekte. V okviru teh so naši študenti obiskovali ugledna slovenska podjetja na Primorskem in jim svetovali pri možnostih za izboljšave poslovnih procesov. Podjetja, ki so v projektu sodelovala, so bila z rezultati študentskega svetovalnega dela izjemno zadovoljna. Kot (potencialne) pozitivne učinke tega sodelovanja so izpostavila: večje zavedanje o trenutnih procesih, sveže ideje, ki jih bo management v prihodnosti uporabil, identifikacija ustrezne programske opreme, boljša organizacija dela, pametna/racionalna uporaba delovnih materialov, boljše razumevanje delovnih nalog, manj težav s prevzemanjem odgovornosti, boljša komunikacija z zaposlenimi, boljši odnosi med zaposlenimi, večje zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih, manj fluktuacije zaposlenih, boljša organizacijska kultura, boljše in obsežnejše znanje o tem, kako voditi podjetje, boljše končne storitve strankam, večje povpraševanje po storitvah, večja prepoznavnost na trgu, zanesljivost storitev ipd.

Sodelovanje v projektu je seveda obogatilo tudi reference sodelujočih študentov – s tem so namreč dobili dragocene praktične izkušnje na področju izboljševanja poslovnih procesov. Na to smo na fakulteti še posebno ponosni. Zato nikakor ne preseneča zelo pozitivna ocena študentov tako glede sodelovanja pri projektu kot tudi mentoriranja.

Projekt AISAB (Applied Innovation for Students and Business) vodi britanska Univerza Gloucestershire in je del EU programa Erasmus + (Strateška partnerstva). Po eni strani projekt predstavlja obogatitev podiplomskega programa, saj naslavlja vsaj tri od desetih najpomembnejših spretnosti, kot jih je opredelil Svetovni gospodarski forum (WEF 2016), tj. kompleksno reševanje problemov, kritično razmišljanje in ustvarjalnost. Obenem pa pomeni pomemben korak k večjemu povezovanju akademske sfere in gospodarstva, kar je v skladu s temeljnimi cilji in strateškimi usmeritvami srednjeročne razvojne strategije Univerze na Primorskem za obdobje 2014–2020.

 

Zapis: dr. Peter Štrukelj

 

Preberite še:

 

 

 

13. julij 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo